بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

کاهش کمک‌های برنامه جهانی غذا به افغانستان؛ واگذاری دو پروژه به داوطلبی و کمک هالند به افغانستان برای مبارزه با ملخ را در بسته اخبار اقتصادی بخوانید.

هالند برای مبارزه با ملخ به افغانستان کمک می‌کند

کمیته هالند برای جلوگیری از آفت نباتی ملخ، به افغانستان دارو کمک کرد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان می‌گوید که این کشور، ۱۵۰ لیتر دوای امراض نباتی و ۵۰ پمپ دواپاشی برای جلوگیری از آفات ملخ کمک کرده است.

هجوم ملخ‌ها در سال روان فرآورده‌های هزاران جریب زمین را نابود کرده است.

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد می‌گوید که ممکن تا ۲۵ درصد از فرآورده‌های کشاورزی افغانستان به سبب هجوم ملخ‌های مراکشی زیان ببیند.

برنامه جهانی غذا کمک‌هایش به افغانستان کاهش داد

برنامه جهانی غذا میزان کمک‌هایش به افغانستان را کاهش داده است.

این نهاد در توئیترش نوشته است که به دلیل کمبود بودجه کمک به ۵ میلیون فرد آسیب‌پذیر کاهش یافته است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که برای ادامه کمک رسانی در زمستان پیشرو به یک میلیارد دالر نیاز دارد.

پیش از این، ملل متحد گفته است که نزدیک به ۲۹ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک دارند.

پروژه نقره خانه پنجشیر و یاقوت جگدلک به داوطلبی سپرده شد

وزارت معادن و پترولیم طالبان پروژه نقره خانه پنجشیر و یاقوت جگدلک کابل را به داوطلبی سپرد.

این وزارت از شرکت‌های علاقمند خواسته است که تا ۲۲ ماه اسد، اسناد خود را ارائه کنند.

طالبان بخش زیاد از درآمدهای خود را از بخش معادن به ویژه فروش زغال سنگ به‌دست می‌آورند.

آمارهای رسمی نشان می ‌دهد که طالبان در شش ماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیارد افغانی از صادرات زغال سنگ درآمد کرده‌اند.