موج ویدیو ها

موج: رهبر طالبان می‌گوید فشارهای بیشتری از سوی جهان بر آنان وارد خواهند شد

ملاهبت الله آخندزاده، رهبر طالبان در یک نوار شنیداری منسوب به وی می‌گوید که جهان حاکمیت آنان را به خاطر تصرف افغانستان با زور، به رسمیت نمی‌شناسد. هبت‌الله آخندزاده می‌افزاید که فشارهای بیشتری از سوی جهان بر طالبان وارد خواهند شد.

رهبر طالبان تاکید می ورزد که هیچ‌گونه مانعی برای عملی ساختن احکام اسلامی در افغانستان وجود ندارد و با هیچ قدرت جهان هم در باره عملی شدن این احکام معامله نخواهد کرد.

از سوی هم وی می گوید که قوانین افغانستان را با شریعت اسلامی و فقه حنفی مطابقت میدهند و عملی خواهند ساخت.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه،خليل الله واصل، آگاه مسایل سیاسی و نجیب الله جامع، استاد دانشگاه به بحث گرفته شده است.