بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

جاپان پروژه‌های خود را در بامیان افتتاح می‌کند؛ از هر پنج نفر دو شهروند افغانستان در ناامنی غذایی هستند و نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش فقر در افغانستان را در این بسته خبری بخوانید.

جاپان برخی از پروژه‌های توسعه‌ای در بامیان را به بهره‌برداری می‌سپارد

در روزهای گذشته سفیر این کشور در سفرش به بامیان از این پروژه‌ها بازدید کرده است.

پروژه‌های توسعه‌ای جاپان در افغانستان از طریق کمشنری عالی سازمان ملل متحد عملی می‌شوند و در حال حاضر پروژه‌هایی مانند مکتب، نیروگاه برق آبی کوچک و مرکز تجاری و اجتماعی زنان زیر کار استند.

از هر پنج نفر دو شهروند افغانستان در ناامنی غذایی هستند

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد گزارش داده است که از هر پنج تن در افغانستان دو تن آنان با سطوح بلند ناامنی غذایی شدید روبرو هستند.

در گزارش آمده است که شوک‌های اقلیمی، سیاسی و اقتصادی همچنان در افغانستان ادامه دارد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که خشکسالی گسترده بر کشاورزان در کشور اثر بدی گذاشته است.

نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش فقر در افغانستان

برنامه جهانی غذا می‌گوید که بیش از ۱۵ میلیون تن در افغانستان از ماه اکتوبر سال روان میلادی دچار ناامنی غذایی می‌شوند.

این نهاد از افزایش فقر در کشور نگرانی کرده است.

برنامه جهانی غذا گزارش داده است که نزدیک به ۲۹ میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.