جهان

فرانسه برای دو شب پیاپی شاهد ناآرامی‌های خشونت آمیز بود

به دنبال کشته شدن یک پسر ۱۷ ساله از سوی پولیس در یک ایست ترافیکی در فرانسه، این کشور برای دو شب پیاپی شاهد ناآرامی‌های خشونت آمیز بود.

امانویل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه نشست ضطراری کابینه‌اش را برگزار کرد و آسیب زدن به تاسیسات عامه را «غیرقابل توجیه» خواند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه گفت:
«واضح است که احساساتی که با مرگ یک مرد جوان به وجود آمده، نیاز به بررسی و آرامش دارد و این همان چیزی است که دولت دایما به دنبال آن بوده است.»

جرالد دارونین وزیر داخله فرانسه گفته است که در جریان ناآرامی‌ها پولیس ۱۵۰ نفر را بازداشت کرده است.

پولیس، روز سه شنبه راننده ای به نام ناهل را پس از فرار از یک ایست ترافیکی در شهر نانتِغ کارگر نشین در حومه غربی پاریس، هدف گلوله قرار داد.

ساعاتی پس از این رویداد معترضان خشمگین با نیروهای پولیس شماری از شهرهای فرانسه درگیری شدند. در شهر تولوز معترضان شماری از موترها را به آتش کشیدند و به سوی پولیس سنگ و آتش پرتاب کردند.

پولیس نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده است.

در همین حال، مامور پولیس که بالای این نوجوان تیراندازی کرده است، به گونه موقت بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد.
پاسکال پراچه، دادستان شهر نانتِر ادامه داد:
«بر اساس تحقیقات و مواردی که جمع آوری کرده ایم، دادگاه معتقد است که شرایط قانونی توسل به زور محقق نشده است. در نتیجه، به عنوان بخشی از تحقیقات، این افسر پولیس در پایان مدت بازداشت اش در اداره پولیس، به دلیل استفاده از سلاح خود به اتهام قتل عمد، مورد بازجویی قرار گرفت.»

از سویی هم، دادستان ها می گویند که این پسر از دستورات افسران پولیس اطاعت نکرده و این رویداد رخ داده است..

سخنگوی پلیس ملی فرانسه گفته است که قتل روز سه‌شنبه، سومین رویداد تیراندازی مرگبار در ایستگاه های ترافیکی در این کشور از آغاز سال ۲۰۲۳ بوده است.