بازرگانی

رونق بازارهای کابل؛ چند روز مانده به روزهای عید قربان

در آستانه عید قربان بازارهای کابل با گونه‌های مختلف میوه خشک و شیرینی رونق گرفته است.

پایتخت نشینان برای عید پیش‌رو از روزهای گذشته آمادگی گرفته‌اند و برای استقبال از میهمانان خود، میوه و شیرینی می‌خرند.

برخی از دکانداران می‌گویند که در آستانه عید، حضور مردم در بازارها بیشتر شده است.

سید نجیب الله، که از هفت سال بدینسو میوه فروشی می‌کند از یک سو از پایین بودن اقتصاد مردم می‌گوید و از سوی دیگر از بلند بردن نرخ ها از طرف مارکت داران و عمده فروشان میوه خشک در روزهای نزدیک عید انتقاد می‌کند.

او گفت: «هرچند مردم در شرایط اقتصادی خوبی ندارند، اما به برکت عید بازارها رونق گرفته اما عمده فروشان قیمت میوه خشک را بالا برده‌اند.»

تغییر دیگری که در بازارهای میوه خشک فروشی دیده می‌شود، این است که چهار مغز ، بادام و عناب خارجی در گذشته‌ها هم قیمت بود و خریداران خودش را داشت، اما در ماه‌های پسین تمام این میوه‌ها در گدام ها مانده است و اکنون بگونه فراوان وارد بازها شده است.

فردین در این باره می‌گوید: «بازار رونق گرفته و میوه خشک از گدام‌ها برآمده است.»

در این شب و روز، بازار دست فروشان نیز گرم است.

عمران دوازده ساله که دانش آموز صنف پنجم است، می‌گوید: «من از این فرصت استفاده می‌کنم تا پول ادامه مکتب‌ را به دست آورم.»

در کشوری که سال‌ها جنگ، محدودیت و خشونت خوشی‌های مردم را ربوده، روزهای عید بهانه خوبی برای خوشی و کنار هم بودن است.