بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

مقررات جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها، تصویب طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و کاهش محصول گمرکی زغال سنگ از سوی طالبان را در بسته اخبار جهان بخوانید.

مقررات جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها

بانک مرکزی زیر اداره طالبان از شرکت‌های صرافی و خدمات پولی خواسته است تا سپرده مشتریان را نپذیرد و به مشتریان قرض ندهد.

در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که شرکت‌های خدمات پولی نمی‌توانند، بدون جواز از طریق اشخاص در داخل کشور فعالیت در بخش خدمات پولی را انجام دهند.

نزدیک به دو سال می‌شود که بر بانک‌های خصوصی و دولتی افغانستان تحریم وضع شده و بازرگانان نمی‌توانند پول کالاهای بازرگانی خود را از طریق بانک‌ها بفرستد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که بیشتر بازرگانان از طریق حواله به بیرون از کشور پول می‌فرستند.

تصویب طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان

معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، طرح ترانزیت گاز و مواد نفتی از ترکمنستان به پاکستان را که از راه افغانستان انجام خواهد شد، تصویب کرد.

وزارت صنعت و تجارت طالبان در اعلامیه‌ای هدف از این کار را رشد تجارت، ترانزیت و توسعه اقتصادی افغانستان گفته است.

در این اعلامیه از بازرگانان خواسته شده است که برای طی مراحل اسناد خود در بخش ترانزیت گاز و مواد نفتی ترکمنستان به پاکستان به این وزارت مراجعه کنند.

وزارت صنعت و تجارت طالبان به این باور است که با ترازیت گاز و مواد نفتی، درآمدهای کشور افزایش خواهد یافت.

طالبان محصول گمرکی زغال سنگ را کاهش دادند

وزارت مالیه طالبان می‌گوید که در محصول گمرکی هر تن ذغال سنگ، ۱۵ دالر و در قیمت رویالتی آن پنج دالر کاهش آمده است و هدف آن تشویق بازرگانان و سرمایه‌گذاران در بخش صادرات زغال سنگ است.

در اعلامیه وزارت مالیه طالبان آمده است که با افزایش بهای زغال سنگ در جهان، محصول گمرکی بازنگری خواهد شد.

پیش از این، محصول گمرکی ذغال سنگ در هر تن ۶۰ دالر بود.

آمارهای وزارت مالیه طالبان نشان می‌دهد که در شش ماه سال ۱۴۰۱ سه میلیارد افغانی از محصول گمرکی زغال سنگ درآمد به دست آمده است.