موج ویدیو ها

موج: چالش‌های مهاجرت و پناهندگی شهروندان افغانستان

بیستم جون روز جهانی پناهنده گان است. در واقع این روز دو ماده ۱۳ و ۱۴ از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است. در همین‌حال آژانس پناهندگان ملل متحد موضوع این سال روز جهانی پناهندگی را قدرت مشارکت و راه حل‌ها برای پناهندگان عنوان کرده است، اما، شهروندان افغانستان که پس از سقوط نظام به ایران، پاکستان و کشورهای اروپایی و امریکایی پناه برده اند با مشکلات زیادی از جمله در پاکستان و ایران با زندان و لت کوب رو به رو اند.

گرداننده برنامه عبدالمطلب فراجی این موضوع را با خلیل روفی فعال مدنی و احمد نوید امیری هم‌آهنگ کننده برنامه حساب‌های خدمات مهاجرتی ال آی آر اس در ورجینیای امریکا بحث کرده است.