افغانستان

عفو بین‌الملل: پاکستان از بازداشت «خودسرانه» و «آزار و اذیت» مهاجران افغانستان دست بردارد

عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان از دولت پاکستان خواسته است که از دستگیری «خودسرانه» و «آزار و اذیت» مهاجران افغانستان دست بردارد.

این نهاد ناظر حقوق بشر روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده است که دولت پاکستان باید فورا دستگیری خودسرانه و آزار و اذیت پناهجویان افغانستان را که از دست طالبان به این کشور فرار کرده‌اند را متوقف کند.

این سازمان همچنان افزوده است: «به دلیل تاخیرهای قابل توجه در روند ثبت نام، اکثر آنها (مهاجران) کارت‌های ثبت نام ندارند، مدرک هویتی که به پناهندگان افغانستان اجازه می‌دهد تا به طور قانونی در پاکستان بمانند. بسیاری از آنها با ویزاهای عادی وارد پاکستان شدند که مهلت این ویزا ها به پایان رسیده است.»

این درحالی است که بعد از تسلط طالبان در قدرت در افغانستان شمار زیادی از شهروندان کشور به کشورهای ایران و پاکستان مهاجر شدند.

دولت پاکستان در ماه‌های اخیر اقدام به بازداشت و اخراج خودسرانه مهاجران افغانستان از این کشور کرده است.