افغانستان

ریچارد بنت: حقوق زنان و دختران در افغانستان به شدت از سوی طالبان نقض می‌شود

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت که رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان ممکن است «آپارتاید جنسیتی» تلقی شود، زیرا حقوق آنان همچنان از سوی مقام‌های بر حال افغانستان به شدت نقض می‌شود.

از نگاه ملل متحد، آپارتاید جنسیتی عبارت از “تبعیض جنسی اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به دلیل جنسیت” شان است.

طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان به دست گرفت و حقوق زنان و آزادی آنان را به شدت محدود کرد. دختران را از رفتن به مکتب و زنان را از رفتن به دانشگاه و کار باز داشت.

آقای بنت گزارش جدیدش که از ماه جولای تا دسامبر ۲۰۲۲ در بر می‌گیرد در پنجاه‌وسومین نشست شورای حقوق بشر ارایه کرد و گفت که رفتار طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان «ممکن است به عنوان آزار جنسیتی، جنایت علیه بشریت تلقی شود.

آقای بنت گفته است: «تبعیض شدید، نظام‌مند و نهادینه شده علیه زنان و دختران در قلب، ایدئولوژی و حکومت طالبان است که نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که آنها ممکن است، مسئول آپارتاید جنسیتی باشند، نقض جدی حقوق بشر که اگرچه هنوز به صراحت یک جنایت بین المللی نیست. نیاز به مطالعه بیشتر دارد.»

وی افزود: «ما در گزارش به طور خاص موضوعات آزار و اذیت جنسیتی را تشریح کرده‌‌ایم و به نیاز به کاوش بیشتر در مورد آپارتاید جنسیتی داریم. در حال حاضر یک جنایت بین‌المللی صورت نگرفته است، اما می‌تواند چنین شود.»

گزارشگر ویژه ملل متحد همچنان گفته است: «ما همچنین توجه شورا را به این نگرانی عمیق جلب می‌کنیم که این محرومیت‌های جدی از حقوق اساسی انسانی زنان و دختران و اجرای شدید اقدامات محدود کننده توسط مقام‌های بر حال ممکن است آزار و اذیت جنسی و جنایت علیه بشریت باشد»

این در حالی است که طالبان در اپریل سال جاری زنان را از کار کردن برای ملل متحد متحد و سازمان های وابسته به آن، منع کردند.

با این وجود، طالبان همواره از احترام به حقوق زنان بر اساس تفسیر شدید از قوانین اسلامی سخن گفته‌اند.