افغانستان

طالبان در ۵ ولایت کشور مدرسه جهادی ساخته است

روز چهارشنبه رییس عمومی مدرسه‌های جهادی طالبان در دیدار با سرپرست ریاست الوزرا طالبان از ساخت مدرسه‌های جهادی در پنج ولایت افغانستان خبر داده و گفته است که طرح ساختمان این مدرسه‌ها را با سرپرست ریاست وزاری طالبان در میان گذاشته است.

مولوی عبدالکبیر خواسته است که در این مدرسه‌ها در کنار آموزش‌های دینی، علوم عصری نیز آموزش داده شود تا فارغان این مدرسه‌ها توانایی کار را در نهادهای دولتی داشته باشند.

عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای طالبان گفت: در کنار آموزش‌های دینی در نصاب مدرسه‌ها، علوم عصری نیز اضافه شود تا فارغان مدرسه‌های جهاد توانایی کار در نهادها را داشته باشند.

هرچند مشخص نیست که طالبان چند مدرسه جهادی و در کدام ولایت‌ها دارند، اما در مدرسه‌های جهادی در کنار آموزش‌های دینی به آموزش‌های نظامی نیز پرداخته می‌شود.

با گسترش فعالیت‌های مدرسه‌های جهادی، افزایش افراطیت در این مدرسه‌ها یکی از موارد دیگری است که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، یکی از انتقادهای جوانان آموزش دیده این بوده است که استخدام در نهادهای دولتی از سوی طالبان بر بنیاد حکم‌ها و فرمان‌های رهبری آنان صورت می‌گیرد و در نبود روند آزاد رقابتی برای استخدام در پست‌های دولتی، بسیاری از جوانانی که سند دانشگاهی هم دارند، بی کار مانده‌اند.

آمار های رسمی وزارت معارف طالبان نشان می‌دهد که هم‌ اکنون ۱۲۰۰ مدرسه دینی به گونه رسمی در افغانستان فعال هستند، اما تا اکنون روشن نیست که از این میان چند مدرسه، جهادی است.

طالبان چند ماه پیش گفتند که در هر ولسوالی‌ افغانستان ۱۰ مدرسه‌ی جدید ایجاد می‌کنند. افغانستان تا پیش از تسلط طالبان ۳۹۲ ولسوالی داشت، اما حالا طالبان با اضافه کردن ۲۷ ولسوالی جدید تقسیمات تازه‌ای ایجاد کرده‌اند.

با این حسای قرار است که طالبان دست‌کم ۴هزار و ۱۹۰ مدرسه‌ی تازه ایجاد کنند.

این در حالی‌ است که طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و شماری از مکتب‌های پسرانه را نیز به مدرسه تبدیل کرده‌اند.