بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

نگرانی برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد از وضعیت فقر در افغانستان، استرداد تیل‌های بی‌کیفیت به ایران و درخواست چین برای همکاری مالیاتی با طالبان را در بسته اخبار جهان بخوانید.

ملل متحد: نیمی از جمعیت افغانستان مصونیت غذایی ندارند

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد گزارش داده است که پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱، میزان فقر در افغانستان ۹۵ درصد افزایش یافته است و نیمی از جمعیت افغانستان، مصوونیت غذایی ندارند.

در این گزارش آمده است که افغانستان در این مدت، گواه فروپاشی پرداخت‌های دیجیتالی بوده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پرداخت‌های دیجیتال، روند کمک رسانی به ویژه به بانوان را سریع‌تر و موثرتر خواهد کرد.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که پرداخت دیجیتالی پول، قابل ردیابی و نظارت است.

طالبان هفت تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران برگشت داد

طالبان هفت تانکر تیل با کیفیت پایین ایران را که از بندر میل ۷۸ فراه وارد کشور شده بود، برگشت دادند.

اداره ملی ستندرد این گروه در توئیترش نوشته است که برای جلوگیری از واردات تیل با کیفیت پایین، گام‌های جدی برداشته است.

آمارهای این اداره نشان می‌دهند که تنها در ماه روان میلادی، بیش از ۳۰ تانکر مواد نفتی باکیفیت پایین در سه مرحله به ایران برگشت داده شده است.

پیش از این، شش واگن نفت با کیفیت پایین ازبیکستان نیز از راه آهن حیرتان به این کشور مسترد شده است.

چین خواستار همکاری طالبان در بخش مالیات شد

شرکت ام سی سی چین، خواهان همکاری طالبان در بخش مالیات شده است.

رییس عمومی عواید این گروه در دیدار با مسوولان شرکت قراردادی مس عینک تعهد کرده است که برای سرمایه‌گذاران در بخش مالیات تسهیلات بیشتر فراهم خواهد شد.

قرار داد استخراج مس عینک لوگر در سال ۲۰۰۸ میلادی با شرکت ام سی سی چین امضا شد اما تا هنوز روند استخراج مس از این ساحه آغاز نشده و در حال حاضر کار آن متوقف است.