افغانستان

عفو بین‌الملل: جامعه جهانی از صلاحیت‌هایش در برابر طالبان استفاده کند

File-photo

دو هفته پس از نشر گزارش سازمان عفو بین‌الملل که در آن از دادگاه جهانی کیفری خواسته شده تا منع آموزش زنان، بازداشت و سرکوب اعتراض‌های زنان را از سوی طالبان را به عنوان «جنایت در برابر بشریت» بررسی کند.

اکنون این سازمان، از کشورهای جهان و منطقه می‌خواهد که برای رسیدگی به این معضل باید از صلاحیت‌هایشان در برابر عملکرد‌های طالبان استفاده کنند.

زمان سلطانی؛ گزارشگر در سازمان عفو بین‌‌الملل گفت: «کشور های دنیا به شمول کشورهای منطقه از صلاحیت‌های جهانی برای رسیدگی به جرایم علیه بشریت در رابطه به اعضای طالبان که متهم به این جرایم هستند باید استفاده کنند.»

جنبش زنان معترض و برخی از فعالان حقوق زن نیز هم‌زمان با نزدیک شدن پانزدهم اگست در کارزاری از جهان می‌خواهند که حقوق زنان افغانستان را نادیده نگیرد.

صحرا کریمی رییس پیشین افغان فلم در این باره می‌گوید: «طالبان را به رسمیت نشناسید، رسمیت دادن به طالبان همانا رسمیت دهی به بربریت و تاریکی و تروریزم است.»

جنبش زنان معترض افغانستان، جامعه جهانی را از بهر فشار نیاوردن لازم بر طالبان، به بی‌توجهی متهم می‌سازند.

ژولیا پارسی، فعال حقوق زن گفت: «جهان باید با مردمانی که نان، کار و آزادی ندارند همراه شود و از ما و صدای ما در برابر گروه طالبان حمایت کند.»

پیش از این شبکه تحلیل‌گران افغانستان نیز در گزارشی از دادگاه لاهه خواسته است که سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان را به عنوان «جنایت در برابر بشریت» بررسی کند.

در این گزارش آمده است که دادگاه لاهه می‌تواند به شواهد و قربانیان جنایت‌های طالبان دسترسی مستقیم داشته باشد.