موج ویدیو ها

موج:‌ بحث در باره افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان در کشور

گزارش ها می رسانند که وضع محدودیت‌ها بر زنان توسط طالبان ادامه کمک‌های جهانی در بخش صحت را با مشکل روبه رو کرده است و سبب افزایش مرگ و میر مادران و کودکان شده است در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار این موضوع را با داکتر عبدالله احمدی رئیس شفاخانه وزیر محمد اکبر خان در کابل بحث کرده است.