موج ویدیو ها

موج: چرا در اثرهای علمی از واژه‌های فارسی کار گرفته نشود؟

وزارت تحصیلات عالی اداره طالبان در یک نامه به ریاست دانشگاه کابل از استادان و کادر علمی این دانشگاه خواسته است که در اثرهای علمی و تالیف‌های شان از از کاربرد واژه های فارسی «دادگاه، دادستانی، دانشگاه و دانشکده» و دو واژه پشتو(زده‌کریال، پوهنپال) در آثار شان خود داری کنند.

گرداننده برنامه نازیه هاشمیار با مهمانان برنامه فهیم کوهدامنی آگاه سیاسی و نجیب‌الله جامی استاد دانشگاه فرمان جدید وزارت تحصیلات عالی اداره طالبان را مورد بحث گرفته است.