افغانستان

سرباز آسترالیایی در پرونده قتل شهروندان افغانستان متهم شناخته شد

یک سرباز آسترالیایی دعوای افترا علیه سه روزنامه که وی را متهم به دست داشتن به کشتن شش شهروند افغانستان در جریان ماموریت در این کشور کرده بود را در دادگاه باخت.

انتونی بسانکو قاضی دادگاه فدرال در سیدنی گفته است که این روزنامه‌ها با موفقیت ثابت کرده‌اند که گزارش‌های آنها مبنی بر دست داشتن بن رابرتز اسمیت عضو سابق نیروهای ویژه آسترالیا در کشتار شهروندان افغانستان، صحت دارد.

در همین حال، پرونده علیه رابرتز اسمیت نشان می‌دهد که نیروهای این کشور در پیوند به این موارد پنهان‌کاری کرده‌اند.

بسانکو گفته است: این روزنامه‌ها ادعاهای خود در رابطه با چهار قتلی که رابرتز-اسمیت را متهم کردند، ثابت کردند، «اما در پرتو نتیجه گیری من، هر یک از اقدامات (افترا) باید رد شود».

رابرتز اسمیت، ۴۴ ساله، از سیدنی مورنینگ هرالد، ایج و کانبرا تایمز به دلیل گزارش آنان مبنی بر اینکه رابرتز اسمیت «قواعد اخلاقی و قانونی جنگ نظامی» را از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ در افغانستان زیرپا کرده است، شکایت کرده بود.

رابرتز اسمیت چندین افتخار نظامی عالی آسترالیا از جمله صلیب ویکتوریا را به خاطر اجرای شش ماموریت در افغانستان به دست آورده است.

اما گزارش‌های این روزنامه‌ها در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که او قوانین جنگ را در جریان ماموریت‌اش در افغانستان زیر پا کرده و چندین شهروند افغانستان را خودسرانه کشته است.

این روزنامه‌ها به نقل از سربازان دیگری که در صحنه حضور داشته‌اند، گفته‌اند که رابرتز اسمیت یک نوجوان افغان غیرمسلح را با شلیک گلوله کشته و مردی را که دستبند بسته بود را از صخره با لگد پایین انداخته است.

رابرتز اسمیت اما در شکایت‌اش به دادگاه این گزارش‌ها را نادرست خوانده و سربازان دیگر را متهم کرده است که به افتخارات وی حسادت کرده‌اند و ازین رو علیه وی شهادت داده‌اند.

با این حال، روزنامه‌ها از گزارش‌های خود دفاع کرده و در جریان دادگاه گزارش‌های خود را مستند کرده و سربازان دیگر را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کردند.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ گزارش ها به رسانه‌ها درز کرد که اعضای نیروهای ویژه آسترالیا در قتل ده‌ها زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشته‌اند.
در گزارش‌ها نام هیچ سربازی ذکر نشده است، اما حدود ۲۴ سرباز فعلی و سابق آسترالیایی برای تعقیب کیفری احتمالی به دادگاه معرفی شده‌اند.