ویدیو ها

موج: حذف سال ۱۴۳۹ از مجموعه‌ی فرمان‌های رهبر طالبان

طالبان مجموعه‌ی فرمان‌های رهبرشان را منتشر کردند. این مجموعه که در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه طالبان نشر شده در برگیرنده‌ی ۲۷ فرمان‌، ۲۲ حکم و ۷ رهنمود مهم هبت‌الله آخندزاده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ خورشیدی است.

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی این موضوع را با سید اکبرآغا یکی از فرماندهان پیشین طالبان و محمد هدایت آگاه مسایل حقوقی بحث کرده است.