ویدیو ها

موج: هشدار سیگر در باره احتمال تصمیم “وحشتناک” ملل متحد در اختلاف با طالبان

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که طالبان به دنبال این هستند که ماموریت ملل متحد در افغانستان را وادار به یک انتخاب “وحشتناک” بسازند.

در گزارشی درباره چگونه‌گی فعالیت‌های ملل متحد پس از منع کارمندان زن این نهاد از سوی طالبان، سیگر می‌گوید این تصمیم طالبان باعث کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان خواهد شد.

در این برنامه گرداننده نازیه هاشمیار گزارش اخیر سیگر را با مهمانان برنامه عزیز آریانفر آگاه روابط بین‌الملل و ویس ناصری آگاه امور سیاسی مورد بحث می‌گیرد.