ویدیو ها

موج:‌ خواست طالبان برای اشتراک در نشست‌های ملل متحد در باره افغانستان

در این برنامه گرداننده عبدالمطلب فراجی خواست طالبان برای اشتراک در نشست های ملل متحد در باره افغانستان را با صدیق صدیقی معین پیشین وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان بحث کرده است.