افغانستان

سیگر: افغانستان هنوز هم بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است

کشتزارهای کوکنار در هلمند. عکس از رویترز

سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که افغانستان هنوز هم بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است.

در یک گزارش سیگر بربنیاد یافته های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۰ درصد تقاضای بازار‌های مواد مخدر جهان را تامین کرده است.

سیگر می گوید که دولت ایالات متحده به پشتیبانی از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ادامه می دهد.

سیزده ماه پیش، رهبر طالبان در فرمانی کشت خشخاش، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و طالبان نیز بارها مبارزه شان را در برابر کشت خشخاش و تولید مواد مخدر هم‌چون یک دست آورد مهم یاد کرده اند، اما یافته های گزارش تازه سیگر در این باره، برخلاف گفته های طالبان را ثابت می کند.

سیگر یا اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می گوید که افغانستان زیر حاکمیت طالبان هنوز هم بزرگ‌ترین فراهم کننده مواد مخدر در بازار‌های جهانی است.

در بخشی از گزارش سیگر آمده است: «افغانستان از گذشته بزرگ ترین تامین کننده مواد افیونی در جهان بوده است که این جایگاه افغانستان در زمان حاکمیت طالبان نیز بدون تغییر مانده است.»

عبدالستار حسینی عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت: «طالبان عامل اصلی کشت، ترانزیت و قاچاق مواد مخدر در طی ۲۸ سال در افغانستان بوده اند و تنها چیزی که در این اواخر در فرامین طالبان به وجود آمده است، بازار کشت مواد مخدر را از مردم عوام و زارع گرفته اند و همه‌اش را مربوط طالبان ساخته اند و طالبان هم از ولسوالان، قواماندان‌ها، والیان تا سطح وزیران و رهبران شان قرار اطلاعات ما مقدار هنگفت مواد مخدر را برای خود شان ذخیره کرده اند.»

در گزارش اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده است که بر بنیاد اطلاعات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۸۰ درصد تقاضای مواد مخدر جهان را تامین کرده است.

طالبان در کار مبارزه در برابر کشت خشخاش، خواهان به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی شده اند. در گزارش سیگر آمده است که دولت امریکا به پشتیبانی از تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ادامه می دهد.

افغانستان در دو دهه گذشته بزرگ ترین تولید کننده تریاک در جهان بوده است و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد گفته است که تولید ناخالص مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ میلادی در افغانستان از ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دالر بوده است.

یافته‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نشان می دهند که بیشترین مقدار مواد مخدر افغانستان در سه ولایت؛ کندهار، هلمند و زابل، که پایگاه‌های بومی طالبان اند، تولید می شود.