بازرگانی

خوش‌بینی‌ها از عضویت افغانستان در پروژه دهلیز اقتصادی منطقه‌ای

کارشناسان اقتصادی معتقدند که فرصت‌های بالقوه از تمدید دهلیز اقتصادی چین و پاکستان در افغانستان وابسته به عملکرد اسلام آباد است.

آگاهان می‌گویند که یکجا شدن افغانستان در این دهلیز اقتصادی دستاوردی مهم برای تجارت و ترانزیت به ویژه استفاده از بندر گوادر برای حمل‌ونقل است، اما تطبیق مواد توافقنامه به سیاست‌های پاکستان وابسته است.

در همین حال، مسئولان در وزارت خارجه طالبان می‌گویند که با عضویت در پروژه (CPEC) افغانستان از مزایایی پروژه بین‌المللی «کمربند و جاده» مستفید و در آینده کشور به چهارراه ترانزیت منطقه مبدل خواهد شد.

به باور آگاهان تمدید پروژه‌ی (CPEC) و عضویت افغانستان در این دهلیز اقتصادی یک دست آورد مهم در بخش تجارت و ترانزیت جهانی است، اما تجربه‌ی عملکرد گذشته پاکستان نشان می‌دهد که این کشور در تجارت و ترانزیت با افغانستان مطابق توافقنامه عمل نکرده است.

قیس محمدی، کارشناس امور اقتصادی در این باره می‌گوید: «عضویت افغانستان در این دهلیز اقتصادی اهمیت خاص دارد، اما مهم این است که حکومت پاکستان از این جاده و بندر گوادر مانند بندر کراچی به عنوان وسیله‌ای برای فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نکند.»

در همین حال، کارشناسان پاکستانی که از دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نظارت می‌کنند، نظر متفاوتی درباره شریک شدن افغانستان در این پروژه‌ی بزرگ دارند.

میا ابرار؛ مدیر مسئول روزنامه «پاکستان تو دی» به آمو می‌گوید که این یک فرصت بی‌پیشه برای توسعه تجارت و ترانزیت افغانستان است.

میا ابرار حسین، مدیر مسئول روزنامه پاکستان تو دی خاطرنشان کرد: «این برای همه واضح است که چین با تطبیق این پروژه در تلاش برای اتصال کشورهای منطقه و جهان می‌باشد. شامل شدن افغانستان در پروژه (CPEC) و «یک کمربند و جاده» فرصت خوبی برای مبدل شدن افغانستان به چهارراه ترانزیت منقطه و جهان است. اما اکنون این با شهروندان افغانستان و حکومت (اداره) طالبان تعلق دارد که می‌خواهند همیشه در این کشور جنگ و منازعه باشد یا اینکه می‌خواهند افغانستان به خودکفای و رفاه اقتصادی برسد.»

همزمان وزارت امور خارجه طالبان پیوستن افغانستان در پروژه (CPEC) را گامی مهم در راستای اقتصاد و اتصال منطقوی می‌دانند.

مسئولان سکتور خصوصی افغانستان با استقبال از این اقدام انتظار دارد که حکومت پاکستان برای حمل و نقل کالاهای تجارتی افغانستان تسهیلات لازم در بندر گوادر و بندر تجارتی کراچی را مساعد سازد.

پروژه «کمربند و جاده» یک طرح سرمایه‌گذاری حکومت چین در زیربناهای اقتصادی می‌باشد که بیش از ۷۰ کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی و توسعه‌ی دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که هزینه مالی آن حدود ۵۵ میلیارد دالر تخمین زده شده است.