افغانستان

حنفی: در میدان علم خودکفا هستیم

وزیر امر به معروف طالبان گفته است که آن‌ها در میدان علم خودکفا استند و نیاز به نظر و فتوای علما در دیگر کشورهای اسلامی ندارند.

بیشتر از ۵ ماه از ممنوعیت تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی می‌گذرد.

این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده از سوی کشورهای اسلامی به شمول شیخ الازهر و سازمان همکاری کشورهای اسلامی رو به رو شد.

اما اکنون وزیر امر به معروف طالبان می‌گوید که طالبان «در میدان علم خودکفا» هستند و از همین رو نیاز ندارند از علمای کشورهای دیگر استفتا کنند.

عالمان دین، سیاست گران و زنان معترض افغانستان می‌گویند که این گفته‌های وزیر امر به معروف طالبان یک ادعای بزرگ است.

در همین حال، آقای حنفی از شهروندان کشور خواسته است تا از طالبان پشتیبانی کنند.

بیشتر از بیست و یک ماه از تسلط دوباره طالبان بر قدرت می‌گذرد. طالبان در همه این مدت با وضع محدودیت‌ها در برابر کار آموزش و تحصیل زنان مورد انتقاد شهروندان کشور قرار گرفته‌اند.

پارلمان اروپا سیاست طالبان در برابر زنان را به آپارتاید جنسیتی تشبیه کرده و رزا اوتانبایوا نماینده‌ی دبیرکل ملل متحد در افغانستان شرایط کشور را همچون یک بحران کرامت انسانی خوانده است.