ورزش

شهروندان روس و اوکراین در گرجستان تیم فوتبال تشکیل دادند

در روزهای نخست آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، ده‌ها هزار شهروند روس و اوکراینی برای گریز از جنگ به گرجستان پناه بردند و یک تیم فوتبال با عضویت شهروندانی از دو کشور را تشکیل داده‌اند.

این تیم یکسال پس از تشکیل اکنون ۷۰۰ عضو دارد که شهروندان اوکرایین، روسیه، گرجستان و چند کشور دیگر هستند.

رسلان شهروند روس در این باره گفت: «فوتبال نخست به ما کمک کرد تا ذهن‌مان را از بسیاری موارد دور کنیم و این کمک کننده بود. ما خود را در محیطی دریافتیم که زبان‌های یکدیگرمان برایمان ناآشنا بود. این یک جامعه تازه با روش‌های خود و چشم انداز خودش برای زندگی بود.»

راندیون دوخلیچ؛ شهروند اوکرایین تاکید کرد: «در مورد جنگ بیشتر بحث نمی‌شود. اینجا مردمانی هستند که مخالف جنگ هستند. مردم از آن پشتیبانی نمی‌کنند. مردمی که پشتیبانی می‌کنند، همراهان‌شان را خود پیدا می‌کنند. حتا در میان افرادی که اینجا هستند.»

در حالی که جنگ میان روسیه و اوکراین هنوز ادامه دارد، اعضای این تیم باهم تمرین می‌کنند و برای گرفتن عکس باهم در یک صف می‌ایستند.

شماری از اعضای این تیم می‌گویند به تشکیل این تیم از شهروندان کشورهای گوناگون به ویژه اوکراین و روسیه افتخار می‌کنند.

این بازیکنان در میدان فوتبال، گاهی با طنز درباره مشکلات مهاجرت، گاهی جنگ و آینده نامشخص خود باهم سخن می‌گویند.