جنوب آسیا

انتقادها به دادگاه عالی پاکستان پس از آزادی عمران خان

رهایی عمران خان از سوی دادگاه عالی پاکستان با انتقاد مقام‌های حکومت و حزب مسلم لیگ نواز شریف روبرو شده است.

وزیر دفاع پاکستان، می‌گوید؛ دادگاهی که قاضی آن در زمان ورود عمران خان با او رفتار صمیمی داشته و برایش آرزوی موفقیت کرده، چگونه می‌تواند عدالت را تامین کند؟

او عمران خان و هواداران او را به طالبان پاکستانی تشبیه می‌کند.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان در این باره گفت: «در لاهور، پندی و جاهای دیگر بر تاسیسات ارتش حمله شده است. ما این فرصت را به دشمن می‌دهیم که ما را مسخره کند. کاری را که دشمن ما که در ۵۰ کیلومتری ما قرار دارد، تاکنون انجام داده نتوانسته است. عمران خان و هواداران عمران خان در این کشور انجام دادند.»

یکی از انتقادهای بزرگ حکومت و حزب مسلم لیگ نواز شریف، حمله هواداران عمران خان بر خانه فرمانده یک قول اردوی ارتش در لاهور است. مقام‌های ایالت پنجاب تصویر متهمان این حمله را در روزنامه‌ها چاپ کرده‌اند و برای بازداشت هر کدام از آنها ۲۰۰ هزار کلدار جایزه تعیین کرده‌اند.

عمران خان در پیوند با دو قضیه فساد مالی و چندین اتهام دیگر بازداشت شده بود به حکم دادگاه عالی رها شد. اما پیش از رهایی او، هوادارانش به یکی از بزرگترین شورش ها در برابر حکومت و نیروهای امنیتی دست زدند.

اشفاق احمد، باشنده لاهور در این باره می‌گوید: «وقتی عمران خان را بازداشت کردند، نظم عمومی بر هم ریخت و چندین آتش سوزی و خشونت‌های دیگر رخ دادند. در عمرم چنین خشونتی را ندیده بودم. پس از آزادی عمران خان، اوضاع به حالت عادی برگشته است؛ اما نمی‌دانم که این آرامش زیاد دوام خواهد آورد یا نه.»

تاکنون هیچ یک از نخست وزیران پاکستانی دوره کار خود را تکمیل نکرده‌اند.

عمران خان هم خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام است که اگر به این خواست برسد، شهباز شریف هم قبل از پایان قانونی دوره کاری، از قدرت برکنار خواهد شد.