بازرگانی

سفارت ترکیه در افغانستان: بیش از یک میلیون تن در افغانستان در تولید قالین کار می‌کنند

سفارت ترکیه در افغانستان در دیدار با نمایندگان انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان قالین گفته است که در حال حاضر ۱.۲ میلیون تن در افغانستان در تولید قالین مصروف کار هستند.

این سفارت در نوشته‌ای در اکس گفته است که این بخش صنعتی افغانستان در سال گذشته میلادی ۱.۲ میلیون متر مربع فرش را تولید و ۹۵ درصد این محصولات را به خارج از کشور صادر کرده‌است.

این سفارت همچنین افزوده است تولید قالین در افغانستان پس از کشاورزی بیشترین فرصت‌های شغلی را فراهم می‌سازد.