زنان

کارگاه‌های قالین‌بافی آخرین امید دختران بازمانده از تحصیل

پس از ممنوعیت دختران و زنان از تحصیل و کار، شمار زیادی از دانش آموزان و دانشجویان دختر در افغانستان به یادگیری حرفه‌هایی چون قالین بافی روی آورده‌اند.

در یک کارگاه قالین بافی در هرات ۳۰ دانش‌آموز و دانشجوی دختر مصروف کار قالین بافی بودند که کارگاه‌شان از سوی مسئولان طالبان بسته شده است.

دخترانی که در این کارگاه قالین بافی مشغول به کار بودند، می‌گویند که پس از آنکه دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی آنها بسته شده است، آنان برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری‌های روانی و تأمین هزینه‌های خانواده‌شان به قالین بافی روی آورده‌ بودند، اما کارگاه قالین بافی‌شان از سوی طالبان مسدود شده است.

سارا سروری، دانش‌آموز صنف نهم می‌گوید که پس از بسته شدن مکتب‌ها برای سرگرمی به قالین‌بافی روی آوردم، اما حالا کارگاه قالین بافی نیز به روی ما مسدود شده است.

او گفت: «مکتب می‌رفتیم و آرزوهای زیادی داشتیم، هر روز به یک امید و آرزو می‌رفتیم. دروازه مکتب هم به روی ما بسته شد. خیلی افسرده شدیم و در خانه کاری نمی‌توانستیم انجام بدهیم. مدت یک ماه به کورس قالین بافی رفتم که طالبان همان را از ما گرفتند.»

سارا محمدی دانش‌آموز دیگر‌ی‌ است که با اشاره به حالت بد روحی‌اش پس از بسته شدن مکتب‌ها می‌گوید: «صنف یازدهم مکتب بودم که دروازه مکتب بسته شد. من آرزو داشتم، داکتر‌ شوم و خیلی مکتب را دوست داشتم. اما با بسته شدن مکتب‌ها افسرده شدم. برای تبدیل حال و هوا به کارگاه قالین بافی روی آوردم و تاثیر زیادی روی روحیه من داشت. اما حالا آن هم مسدود شده است.»

هاجر ساغری رییس این کارگاه قالین بافی می‌گوید که ۲۰ دانشجو و دانش‌آموز در کارگاهش کار می‌کردند. اما اکنون شماری از آنان ناامید در خانه نشسته و شماری مصروف خیاطی هستند اما کار خیاطی نیز با رکود مواجه شده است.

در همین حال ادیبا وزیری؛ رئیس اتاق تجارت زنان در حوزه‌ی غرب می‌گوید که ۳۰ کارگاه قالین بافی به صورت رسمی در هرات فعالیت دارد که ۵۰۰ تن به صورت غیررسمی در این کارگاه‌ها فعالیت دارند.

دختران درحالی به قالین بافی روی آورده‌اند که بیشتر از ۶۲۰ روز قبل مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران افغانستان تعطیل شد. بعد از این تصمیم طالبان بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه شده‌اند.

به تازگی، حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در مراسم افتتاحیه یک مدرسه جهادی در پنجشیر گفت که در حال حاضر شرایط برای آموزش دختران مساعد نیست.