جهان

برگزاری مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا

مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا، فرزند ارشد ملکه الیزابت فقید روز شنبه در لندن طی تشریفات با شکوهی برگزار شد.

جاستین ولبی اسقف اعظم کانتربری، تاج ۳۶۰ ساله سنت ادوارد را در مقابل حدود ۱۰۰ تن از رهبران جهان و خانواده سلطنتی در کلیسای سلطنتی وست مینستر ابی و میلیون‌ها بیننده تلویزیونی در سراسر جهان، بر سر چارلز سوم گذاشت.

این مراسم با قدمت بیش از ۱۰۰۰ همراه با آداب و رسوم سلطنتی با شکوه برگزار شد.

این مراسم با حواشی نیز همراه بود. شماری از حامیان و اعضای جمهوریخواهان، جنبش ضد نظام سلطنتی بریتانیا، در نزدیکی محل تاج گذاری دست به اعتراض زدند. آنان شعار «پادشاه من نیست» را فریاد می‌زدند.

پولیس شماری از معترضان، به شمول گراهام اسمیت، رهبر جنبش ضد سلطنتی را نیز بازداشت کرد.

بر بنیاد رسوم، چارلز سوم از سوی اسقف اعظم به عنوان پادشاه بریتانیا و کشورهای همسو، اعلام می‎‌کند.

سپس پادشاه دست روی انجیل می‌گذارد و سوگند یاد می‌کند.

چارلز سوگند یاد می‌کند که در طول سلطنت خود از قانون و کلیسای انگلستان حمایت می‌کند و سپس درحالی که پادشاه روی تخت قرن چهاردمی نشسته است، اسقف اعظم تاج سلطنتی را بر سر وی می‌گذارد.

در همین حال، پس از پایان تاج گذاری وی کامیلا همسر چارلز سوم در مراسمی به عنوان ملکه بریتانیا تاج‌گذاری می‌شود.

بربنیاد آیین سلطنتی، مراسم تاج‌گذاری پادشاه چند ماه بعد از خاکسپاری و سوگواری ملکه الیزابت مادر چارلز برگزار شد. آخرین بار در سال ۱۹۵۳ مراسم تاج‌گذاری ملکه الیزابت برگزار شده بود.

چارلز سوم به‌گونه تشریفاتی رییس دولت آسترالیا، نیوزلند، کانادا و ۱۱ قلمرو مشترک المنافع دیگر خارج از بریتانیا است.