ویدیو ها

کشته شدن امام یک مسجد در حمله افراد مسلح ناشناس در کابل

منابع در کابل به آمو می‌گویند که ساعت هفت یک شنبه شب ۱۰ ثور مفتی روح‌الله عثمانی، امام مسجدِ «بی‌بی خدیجه‌کبرا» پل‌‌چرخی از مربوطاتِ ناحیه نوزدهم شهر کابل از سوی افراد ناشناس در داخل مسجد به قتل رسیده است.