افغانستان

برنامه جهانی غذا: برای کمک به افغانستان ۸۰۰ میلیون دالر نیاز دارد

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به منظور کمک به میلیون‌ها نفر که در معرض گرسنگی قرار دارند، برای شش ماه آینده به ۸۰۰ میلیون دالر کمک فوری نیاز دارد.

این سازمان روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که در ماه‌های پسین پس از فرمان‌های طالبان مبنی ممنوعیت زنان از کار در سازمان‌های غیردولتی و سازمان ملل متحد، بودجه آنها به شدت کاهش یافته و با مشکل جدی مواجه شده است.

این سازمان تاکید کرده است که زنان نقش حیاتی در رساندن کمک‌های بشردوستانه و ارایه کمک‌های غذایی و تغذیه این سازمان داشته است. برنامه جهانی غذا همچنان افزوده است که تمام تلاش خود را برای برگرداندن زنان به ادامه ارایه کمک های بشردوستانه، انجام خواهد داد.

این سازمان اعلام کرده است: «برنامه جهانی غذا برای ادامه کمک رسانی به افراد نیازمند در سراسر افغانستان به ۸۰۰ میلیون دالر برای شش ماه آینده نیاز فوری دارد.»

این سازمان گفته است: «گرسنگی فاجعه بار پشت درهای افغانستان است و اگر حمایت‌های بشردوستانه ادامه پیدا نکند، صدها هزار شهروند افغانستان برای زنده ماندن به کمک نیاز خواهند داشت.

این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز گفته است که عملیات این سازمان در افغانستان به شدت با کمبود بودجه مواجه شده است.

براساس گزارش‌های موجود، ۲۴۹ میلیون دالر برای عملیات سال ۲۰۲۳ سازمان ملل متحد در افغانستان اختصاص داده شده است که تقریبا یک سوم بودجه سال گذشته این سازمان در افغانستان می‌باشد.

در بیانیه آمده است که افزون بر پیامدهای ده ها جنگ و بلایای طبیعی افغانستان برای سومین سال متوالی با خشکسالی و دومین سال متوالی با بحران فلج کننده اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.

این بیانیه می‌افزاید که این سازمان ۷۱۷.۴ میلیون دالر نیاز دارد تا بتواند در سه ماه آینده در افغانستان کمک حیانی فراهم کند.

در بیانیه آمده است که این پول بخشی از بودجه ۴.۳۸ میلیاردی است که سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بحران انسانی در جریان ۲۰۲۳ در ا فغانستان از جامعه جهانی تقاضا کرده بود.

این سازمان پیش از این گفته بود که با وجود که افغانستان با بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان دست و پنجه نرم میکند، کمترین بودجه برای ادامه فعالیت این سازمان در افغانستان در نظر گرفته شده است.