افغانستان

موسی شاهین در زندان بیمار است؛ از ویسا خبری نیست

نزدیکان موسی شاهین آواز خوان محلی از وضعیت بد بهداشتی او در زندان طالبان خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که کلیه‌های موسی شاهین مشکل دارند و او در وضعیت بد صحی به سر می‌برد.

اعضای این خانواده به آمو گفتند که او به آب کافی و دارو دسترسی ندارد و طالبان تاکنون اجازه رفتن به پزشک و دسترسی به دارو را به وی نداده‌اند.

از سوی دیگر نزدیکان مُطیع‌الله ویسا، فعالِ آموزش و بیان‌گذار نهاد «راهِ قلم» که برای حقِ آموزش بانوان فعالیت می‌کرد، از سرنوشت او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

آقای ویسا دوشنبه هفتم حمل از سوی طالبان بازداشت شد.

آقای ویسا، پس از آن بازداشت شد که در شش حمل با پخش نوارِ دیداری از طالبان خواسته بود که مکتب‌ها را به روی دخترانِ بالاتر از صنف ششم، باز کنند.

بازداشت مُطیع‌الله ویسا، واکنش‌های گُسترده‌ای را در داخل و بیرون از کشور به همراه داشته است.

وزارت خارجه‌ی فرانسه، سفارت امریکا برای افغانستان، نماینده‌ ویژه‌ی امریکا برای زنان بازداشت ویسا را نگران کننده خوانده و خواهان رهایی هرچه زودتر او شدند.

عبدالحق حماد، رییس نشرات اطلاعات و فرهنگ طالبان بازداشت او را تایید کرد و در توئیترش نوشت که ویسا را نمی‌شناسد، اما گستردگی واکنش‌ها نشان می‌دهد که جلوی یک «دسیسه بزرگ» گرفته شده است.

مُطیع‌الله ویسا، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲ مکتبی را در قندهار ایجاد کرد که چندی پس مکتب او از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد.

آقای ویسا در سال ۱۳۸۸ نهادِ راهِ قلم را بیان‌گذاری کرد.

در همین حال؛ نزدیکان زکریا اصولی، رسول پارسی، و نرگس سادات می‌گویند که از سرنوشت آنان اطلاعی ندارند.

یکی از نزدیکانِ زکریا اصولی، نویسنده و استاد دانشگاه به آمو می‌گوید که سه ماه از بازداشت او می‌گذرد؛ اما از او اطلاعی در دست نیست.

او گفت که زکریا اصولی، در ۱۱ دلو سال‌پار هنگامی که برای چاپِ کتابش از خانه بیرون شده بود از شهرنو کابل از سوی طالبان بازداشت شد.

آقای اصولی، او ۳۶ جلد کتاب نوشته و به چاپ رسانده است.

آخرین کتابِ او زیر عنوانِ « گفت‌وگو احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان با گروهِ طالبان» بود. نزدیکان او می‌گویند که چاپِ این کتاب باعث شد تا طالبان او را بازداشت کنند.

یکی از نزدیکان رسول پارسی، استاد دانشگاه می‌گوید که او را طالبان در ۲۰ حوت سال‌پار از کابل بازداشت کردند و تاکنون خانواده‌اش از سرنوشت او اطلاعِ ندارند.

او می‌گوید که رسولی پس از آن بازداشت شد که در یکی از برنامه‌‌های تلویزیون طلوع از کارکرد طالبان انتقاد کرده بود.

پنج روز پس از بازداشت مُطیع‌الله ویسا، کمیسیون حقوق بشر افغانستان با پخش خبرنامه‌ای از بازداشت استادان دانشگاه، فعالین مدنی و زنان معترض ابراز نگرانی نموده و از طالبان خواسته‌اند که آنان را هرچه زودتر از بند رها سازند.