ورزش

کمیته جهانی المپیک بار دیگر از طالبان خواست ممنوعیت ورزش زنان و دختران را بردارند

کمیته جهانی المپیک گفته است که از ماه دسامبر ۲۰۲۲ تاکنون هیج اقدامی برای لغو ممنوعیت ورزش و آموزش برای زنان و دختران در افغانستان صورت نگرفته است.

این کمیته در خبرنامه‌ا‌ی که روز چهارشنبه پخش کرده گفته است که گزارشی که از کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش زیر اداره‌ی طالبان درخواست کرده بود را دریافت کرده است.

در این خبرنامه آمده است که گزارش کمیته المپیک که اکنون زیر اداره طالبان است نشان می‌دهد، «مسولان ورزشی افغانستان با مسولان طالبان تعامل داشته‌اند تا به موضوع تضمین دسترسی به ورزش برای زنان و دختران جوان در کشور رسیدگی کنند و آنان منتظر تصمیم هستند»

در عین حال کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که تصمیم این کمیته در ۶ دسامبر ۲۰۲۲ مبنی برپشتیبانی نکردن از کمیته المپیک زیر اداره‌ی طالبان تا روشن شدن وضعیت ورزش و آموزش زنان همچنان بر قوت خود باقی می‌ماند.

کمیته بین المللی المپیک تصمیم گرفته بود که افغانستان به گونه مشروط می‌تواند در بازی‌های المپیک ‌پاریس اشتراک کند، اما به شرط آن‌که ممنوعیت‌ها در برابر آموزش و تحصیل دختران را لغو کند.

در همین حال هیات اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک بار دیگر از طالبان خواسته است تا فورا ممنوعیت‌ها در برابر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران را لغو و دسترسی آنان به ورزش را تضمین کنند.

در این خبرنامه همچنین آمده است که با وضع موجود کمیته بین‌المللی المپیک به پشتیبانی از ورزشکاران افغانستان که قصد دارند در بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ شرکت کنند، ادامه می‌دهد.