افغانستان

زنان معترض: سازمان ملل و اتحادیه اروپا به منظور حفاظت از شیعیان بر طالبان فشار بیاروند

جنبش شنبه‌های ارغوانی در اعلامیه‌ای در پیوند به افزایش حمله‌های هدف‌مند اخیر بر شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان، از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواسته است که به منظور «محافظت از شیعیان» بر طالبان فشار بیاورند.

در این اعلامیه آمده است: «طالبان که ادعا تامین امنیت سرتاسری را دارند و می‌گویند که داعش در افغانستان وجود ندارد، پس حمله بر نمازگزاران شیعه در ولسوالی گذره هرات را چگونه توجیه می‌کنند؟»

این جنبش اعتراضی زنان مدعی است که حمله اخیر بر مسجد امام زمان در هرات ثابت می‌سازد که ادعای امنیت سرتاسری طالبان تهی از حقیقت است یا هم «خود طالبان بر اساس اعتقادات افراطی شان در چنین حمله‌ها دست دارند».

این جنبش می‌گوید با آمدن دوباره طالبان بر سر قدرت در کشور، مصئونیت و امنیت جانی و روانی تمام شهروندان افغانستان سلب شده است.

در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که تا اکنون هیچ از یک عاملان حمله‌ها بر شیعیان پس از حاکمیت طالبان، بازداشت، محاکمه و مجازات نشده‌اند.

زنان معترض در این جنبش گفته‌اند که حفظ طالبان در قدرت نه تنها باعث سرکوب بیش‌تر زنان، اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت‌های مذهبی می‌شود؛ بلکه کشور به پایگاه امن تروریستان بین‌المللی تبدیل شده و افغانستانِ زیر اداره طالبان یک غده سرطانی برای امنیت و آسایش منطقه و جهان شده است.

این جنبش اعتراضی زنان از ایالات متحده نیز خواسته است که باج‌دهی، سفیدنمایی و نگه‌داری طالبان را در قدرت زیر عنوان تعامل، توقف داده و از بدیل حکومت آنان که «حکومت مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز» است، حمایت کند.

مسئولیت حمله بر نمازگزاران مسجد امام زمان در ولسوالی گذره هرات را که در آن ۷ تن به‌شمول یک کودک جان باختند را داعش به عهده گرفت.