افغانستان

معدن طلای بدخشان در دست طالبان محلی

شماری از باشندگان و مقام های محلی پیشین بدخشان، در گفت‌وگوهای جداگانه به آمو می‌گویند که طالبان کنترولِ معدن طلای راغستان را به دست دارند و هر هفته در حدود دو و نیم سیر طلا از این معدن به دست می آورند.

به گفته‌ی مقام‌های پیشین محلی این ولایت، کنترول این معدن از سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی بدین‌سو به دست مولوی نجیب‌الله از فرماندهانِ محلی طالبان در بدخشان است.

 معدن طلای راغستان در منطقه یی « ویکادر» قرار دارد که در حال حاضر طلای این معدن از دامنه‌هایِ این معدن به گونه غیرقانونی استخراج می‌شود .

امان‌الله پیمان، نماینده‌ی پیشین بدخشان در شورای ملی می‌گوید که در سال‌های ۱۳۸۹ هجری خورشیدی و ۱۳۹۰ هجری خورشیدی بارها بر حکومت محلی فشار وارد شد تا مانع استخراج معدن در راغ شوند؛ اما حکومت محلی در آن زمان نتوانست این معدن را از اداره طالبان بیرون بکشد.

او می‌گوید که باشندگانِ محل طلای معدن راغستان را استخراج می‌کنند و روزانه از پنج مثقال یک مثقال طلا برای ملا نجیب فرمانده محلی طالبان  حق می‌دهند.

ولسوالی راغستان بدخشان

به گفته آقای پیمان، «جزیه‌ی» را که باشندگان محل از استخراج طلا در معدن راغ به مولوی نجیب می‌دهند هفته‌ی دو نیم سیر طلا می‌شود.

یک تن از طلا فروشانِ شهر فیض‌آباد می‌گوید که بهایِ یک مثقال طلای بدخشان، در بازار امروز این ولایت ۱۸۰۰۰ تا ۲۳۰۰۰ افغانی است.

در همین حال یکی از بزرگان قوم در  بدخشان که نخواست در گزارش نام‌اش گرفته شود می‌گوید که از ۱۲ سال بدین‌سو عواید معدنِ طلای راغستان به جیب مولوی نجیب از فرماندهان محلی طالبان می‌رود.

به گفته‌ی این بزرگ قوم مولوی نجیب در حکومت پیشین با گروه های القاعده، انصارالله تاجیکستان، آیغورهای چین و‌ داعش رابطه داشت و عواید به دست آمده از طلای راغستان را با این گروه‌ها تقسیم می‌کرد.

او در ادامه گفت که در حکومت پیشین آمارهای که از سوی باشندگانِ محل به دست‌رس ما قرار گرفته بود مولوی نجیب، روزانه میان دونیم تا سه کیلو طلا از باشندگان محل جمع‌آوری می‌کرد.

این بزرگ قوم گفت که پس از تسلط طالبان در افغانستان و کنترولِ کامل معدن از سوی مولوی نجیب، اکنون ۴۰۰ ماشین اسکواتور، ۸۰۰ موتر باربری، ۸۰۰ پمپ آب کشی و ۱۲ هزار کارگر در معدن راغستان مشغول استخراج طلا استند.

این بزرگ قوم می‌گوید که در حدود شش ماه پیش برادرزاده‌ی ملا برادر معاون نخست وزیر طالبان، در سفری پنهانی از معدن راغستان دیدار کرد پس از آن مولوی نجیب از سوی طالبان به کابل خواسته شد و مدتی را در کابل نظر بند بود. به گفته این بزرگ قوم بدخشان طالبان پس از سفر برادرزاده ملا برادر او را فرمانده امنیه حکومت طالبان در لغمان گماشته اند.

به گفته مسوولان محلی حکومت پیشین در بدخشان، با آن که مولوی نجیب از این ولایت به لغمان فرستاده شده است اما هنوز هم زیردستان او معدن راغستان را زیر اداره خود دارند.

او همچنان گفت که مولوی نجیب‌الله، از عواید معدن طلا در ساحه‌ی آتار جی به ارزش ۱۲ میلیون افغانی مدرسه‌ی ساخته است که در آن ۳۰۰ تن مشغول آموزش‌های دینی استند. به گفته‌ی او تمام مصارفِ این مدرسه ازعواید این معدن پرداخته می شود

از سوی هم جنرال سخی غفوری، فرمانده‌ی پیشین پولیس بدخشان، به آمو می‌گوید که مولوی نجیب، یکی از خشن‌ترین چهره‌های طالبان در بدخشان بود اما پس از آن که معدن طلای راغستان را زیر اداره خودش درآورد، به یک چهره‌ی سرشناس در این منطقه مبدل شود.

جنرال غفوری، در ادامه گفت که مولوی نجیب راغی، با شکبه‌ی القاعده، انصارالله تاجیک‌ستان و آیغورهای چین رابطه‌ی نزدیکی دارد.

مسوولان طالبان در بدخشان حاضر به پاسخ دهی در باره استخراج غیر قانونی معدن طلای راغستان نشده اند.

ولسوالی راغستان بدخشان ۱۳۳ روستا دارد که با ولسوالی‌های کوهستان، یاوان، شغنان درواز بالا و تاجیکستان مرز مشترک دارد. این والسوالی در ۱۱۲ کیلومتری فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار دارد جمعیت این ولسوالی چهل و پنج‌هزار تن تخمین زده شده‌است.

واپس گیری کنترولِ معدنِ راغستان بدخشان از طالبان یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های اشرف غنی رییس جمهورپیشین بود امااین تعهد را عملی نتوانست.

اشرف غنی رییس جمهور پیشین، در ماه قوسِ ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، در یک سفر رسمی که به بدخشان داشت در سخن‌رانی‌اش در جمعی از بزرگان، نمایندگان مردم و مسوولین محلی  این ولایت  گفت « معدن طلا را از طالبان می‌گیریم» او در این سفر به مقام‌های پیشین محلی در بدخشان دستور داد تا معدن طلای راغستان را از تصرف طالبان بیرون کنند.

پس از سفر اشرف غنی، از بدخشان اخترمحمد خیرزاده، معاون پیشین والی بدخشان، به رسانه‌ها گفته بود که طالبان بر معدن طلای راغستان تسلطِ کامل دارند.

نمایندگانِ مردم بدخشان در شورای ملی در آن زمان به رسانه‌ها گفته بودند که پس از دستورمحمد اشرف غنی، درامد روزانه‌ی طالبان از این معدن از ۲۰ هزار دالر به ۶۰ هزار دالر افزایش یافته‌است.