افغانستان

محمد اشرف غنی: برای بیرون شدن از اوضاع کنونی باید مبارزه و تفاهم کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان در پیامی به مناسبت نوروز طالبان را به شدت انتقاد کرد و گفت که مردم افغانستان به درس‌های اسلامی اجباری هیچ فردی نیاز ندارند.

اشرف غنی با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران گفت که صدای زنگ مکتب‌ها به گونه«مرگ آسا»، خاموش است.

رییس جمهور پیشین افزود که با بازگشت طالبان به قدرت، نظام آموزشی افغانستان پیرو نظام «خشک» مدرسه‌های پاکستان گردیده است. او گفت«نظام تعلیمی افغانستان به یک شعبه بی‌‍روح مدرسه‌های پاکستان مبدل شده است که عقب‌گرا و خفه کننده روح باور به آینده است».

به گفته آقای غنی طالبان افغانستان را به یک کشور فراموش شده، تنها، عقب مانده و شدیدا«ناامید» مبدل کرده‌اند.

محمد اشرف غنی افزود که سیاست را که طالبان به نام اسلام روی دست گرفته‌اند « تنها به سرکردگان آنان(طالبان) بر نمی‌گردد؛ بلکه باور کلی آنان بر همین اصل استوار است و می‌خواهند با تطبیق آن یک نظام مبهم را بر جامعه مبتلا به فقر اقتصادی و فکری تحمیل کنند».

به گفته محمداشرف غنی در این پیام بر«دیالوگ ملی» برای رسیدن به ثبات دایمی تاکید کرد.

اشرف غنی طالبان را در یک و نیم سال گذشته برای خدمت به مردم افغانستان «ناتوان » دانسته می گوید که آینده افغانستان مبهم است اما برای بیرون شدن از تاریکی ها باید مبارزه و تفاهم کنند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور پیشین افغانستان درحالی بر مبارزه تاکید کرده است که برخی از شهروندان افغانستان وی را مسو,ل اوضاع کنونی در افغانستان می‌دانند.

در پانزدهم آگست سال ۲۰۲۱‍ پس از سقوط همه ولایت‌ها به دست طالبان و حضور طالبان در دروازه‌های شهر کابل، او به همراه همسر و شمار ی از جنرالان و مقام‌های ارشد حکومتی، از افغانستان فرار کرد.

شماری شهروندان افغانستان اشرف غنی رییس جمهور پیشین را مسوول اوضاع کنونی کشور می دانند.

محمد اشرف غنی در نزده ماه گذشته و پس از بیرون شدن از افغانستان با ثبت پیام‌های صوتی و تصویری دیدگاهش را درباره اوضاع افغانستان زیر تسلط طالبان با شهروندان کشور در میان گذاشته است.