افغانستان

فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید خواهان آزادی ندا محمد نوری از زندان طالبان شد

فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید در اعلامیه‌ای گفته است که طالبان با اعمال فشار بر کارمندان رسانه‌ای، آزادی بیان در افغانستان را «خفه» می‌کنند.

این نهاد در پیوند به بازداشت ندا محمد نوری، خبرنگاران تلویزیون ملی در ولایت پروان ابراز نگرانی کرده و از سازمان‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها خواسته است که بر طالبان فشار بیاروند؛ تا آنان آقای نوری را «بدون قید و شرط» آزاد کنند.

در اعلامیه این نهاد آمده است که طالبان و همکاران ندا محمد نوری درباره بازداشت این خبرنگار تا اکنون چیزی نگفته‌اند.

در این اعلامیه آمده است که بازداشت خبرنگاران یک عمل «خصمانه» است و طالبان با اعمال فشار بر کارمندان رسانه‌ای می‌خواهند که آزادی بیان را در کشور «خفه» بسازند.

فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید همچنین می‌گوید که اقدام‌های طالبان علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در این اواخر شدت یافته است.

بر اساس این اعلامیه، اداره استخبارات طالبان در ۱۰ روز گذشته شش خبرنگار را بازداشت کرده و آنان همچنین درب دو رسانه خصوصی را در کابل بسته‌اند.

این نهاد می‌گوید در طی این مدت، استخبارات طالبان حبیب الرحمن تاثیر خبرنگار رادیو آزادی را در ولایت غزنی، واحدالله معصوم کارمند رادیو اقرا، اسماعیل سعادت کارمند رادیو ناز، احسان الله تسل کارمند رادیو ولس غژ را در ولایت خوست و شکیل احمد سعید کارمند تلویزیون شمشاد را در ولایت ننگرهار بازداشت کرده است و طالبان درب تلویزیون‌های بریا و نور را در کابل بسته‌‌اند.

فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید از طالبان خواسته است؛ تا از شدت عمل در برابر رسانه‌ها بکاهند و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران را در کشور محدود نسازند.