افغانستان

درگیری میان والی و معین وزارت صحت طالبان در جوزجان

منابع در ولایت جوزجان از درگیری مقام‌های طالبان در هنگام گشایش یک شفاخانه ۲۰۰ بستر در منطقه جنگل باغ این ولایت خبر می‌دهند.

منابع به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گویند که مقام‌های وزارت صحت عامه طالبان به روز شنبه ۲۶ ماه حوت به شهر شبرغان رفتند تا یک شفاخانه ۲۰۰ بستر را در این ولایت گشایش دهند، اما دو مقام طالبان در این مراسم با هم درگیری لفظی پیدا کردند و پس از آن افراد آنان به درگیری مسلحانه پرداختند.

به گفته منابع مولوی اسحاق صاحب زاده معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه طالبان و مولوی محمد راسخ والی طالبان در ولایت جوزجان در این مراسم درگیر شدند، که در این درگیری یکی از افراد طالبان که نگهبان والی طالبان در جوزجان است زخمی شده است.

این درگیری زمانی رخ داد که والی طالبان در جوزجان به معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه طالبان گفته است تا هنگامی که کار بازسازی شفاخانه ۲۰۰ بستر تکمیل نشده این شفاخانه نباید گشایش یابد، اما معاون وزارت صحت عامه طالبان بر گشایش شفاخانه پافشاری کرده است.

در نتیجه ابتدا میان این دو مقام طالبان تنش لفظی رخ داد و پس از آن افراد آنان با یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه یک محافظ والی طالبان در جوزجان زخمی شد.

منابع می‌گویند که معاون وزارت صحت و هیئت بلند پایه طالبان که از کابل به جوزجان رفته بود، بدون حضور والی طالبان در جوزجان این شفاخانه را به تاریخ ۲۲ دلو افتتاح کرد.

پس از این درگیری والی ولایت جوزجان به مولوی اسحاق معاون مالی و اداری وزارت صحت عامه و هیئت همراهش اجازه ورود به دفتر کارش را نداده است و خودش نیز در افتتاحیه شفاخانه اشتراک نکرد.

کار شفاخانه ۲۰۰ بستر جوزجان که در سال ۱۳۹۷ با هزینه ۱۳۹ میلیون افغانی آغاز شده بود، روز شنبه تاریخ ۲۲ دلو با حضور مقام‌های بلند پایه طالبان در منطقه جنگل باغ شهر شبرغان افتتاح شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان افتتاح این شفاخانه را از سوی مقام هایاین گروه تایید می کند و می گوید که هیچ درگیری در ولایت جوزجان رخ نداده است.