افغانستان

سرنوشت نامعلوم یک آواز خوان و سه فعال مدنی در زندان طالبان

اسماعیل مشعل؛ استاد دانشگاه، موسا شاهین؛ آوازخوان، نرگس سادات؛ فعال حقوق زن و زکریا صولی استاد دانشگاه از افرادی هستند که در هفته‌های گذشته توسط اداره‌ی استخبارات طالبان بازداشت شده‌اند.

خانواده و بستگان این افراد می‌گویند که از هنگام بازداشت‌ شان تاکنون، هیچ اطلاعی از آنان ندارند و نمی‌دانند در کجا و در چه وضعیتی قرار دارند.

هیچ اطلاعی از وضعیت اسماعیل مشعل نداریم

اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه در ۱۳دلو سال جاری از سوی اداره‌ی اطلاعات طالبان در جریان یک اقدام اعتراضی بازداشت شد. اکنون نزدیکان آقای مشعل می‌گویند که هیچ اطلاعی از وی ندارند و نمی‌دانند که او در کجا زندانی است و در چه وضعیتی به سر می‌برد.

Ismail Mashal in Kabul on Feb. 1, 2023.

یکی از همکاران نزدیک آقای مشعل می‌گوید که همراه با خانواده‌ی اسماعیل مشعل چندین بار به نهاد‌های مربوط به طالبان مراجعه کرده‌اند؛ اما هیچ اطلاعی در مورد او دریافت نکرده‌اند.

او در ادامه گفت: «ما به تشویش هستیم که چرا برای ما جایش را مشخص نمی‌کنند؛ چون نگران وضعیت او هستیم. یک‌بار گفتند در ریاست ۴۰ استخبارات است و ما به ریاست عمومی عریضه کردیم، بالای ریاست ۴۰ احکام گرفتیم؛ وقتی به آنجا مراجعه نمودیم، گفتند: اینجا نیست. جایش را برای ما مشخص نمی‌کنند و این سبب نگرانی ما شده‌است.»

این همکار آقای مشعل می‌گوید که مادر و فرزندان آقای مشعل در وضعیت بدِ روانی قرار دارند و نگران وضعیت او هستند.

بی‌خبری از وضعیت برادرم ما را نگران کرده‌است

موسا شاهین، آوازخوان محلی در ۵ دلو سال روان در خانه‌اش در کوتل خیرخانه از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. خانواده‌ی او نیز هیچ اطلاعی از وضعیت وی ندارند و در نگرانی به سر می‌برند.

عبدالوهاب عاصم، برادر موسا شاهین می‌گوید که از زمان بازداشت وی تاکنون او را ملاقات نکرده‌اند و هیچ اطلاعی از محل نگه‌داری و وضعیت برادرش ندارند.

عاصم می‌گوید که برادرش شاهین هنگام بازداشت به‌گونه‌ی بی‌رحمانه‌ مورد لت‌وکوب قرار گرفته و سپس به پنجشیر منتقل شده‌است.

او ادامه داد: «ما اطلاعاتی داریم که برادرم در ریاست استخبارات است. ما برای رهایی شاهین تلاش‌های زیادی کردیم و جمعی از موسفیدان پنجشیر را نزد طالبان فرستادیم؛ اما آنان نپذیرفتند و در پاسخ گفتند که جرم شاهین خیلی سنگین است.»

عاصم با بیان اینکه بی‌خبری از وضعیت او سبب نگرانی‌اش شده‎است، گفت: «فقط به ما گفته‌اند که او به ریاست ۴۰ استخبارات منتقل شده‌است. همه‌ای ما در یک پریشانی مطلق قرار داریم و نگران وضعیت صحی او هستیم و نمی‌دانیم در چه حالتی قرار دارد.»

برادر شاهین می‌گوید که مادرش بیماری شکر دارد و فشار خونش نیز بالا می‌رود. نبود شاهین بیماری وی را افزایش داده؛ زیرا سخت نگران وضعیت فرزندش است.

خانواده‌ی شاهین از طالبان می‌خواهند که شاهین را آزاد کنند. به گفته‌ی آنها، شاهین مرتکب هیچ جرمی نشده و وابسته به هیچ سازمان و گروهی نبوده‌است.

زکریا اصولی، نویسنده و پژوهشگر در نهم دلو از سوی طالبان بازداشت شده‌است. اصولی مصروف انجام کارهای فرهنگی بود.

یکی از بستگان آقای اصولی می‌گوید که دلیل بازداشت او مشخص نیست. از زمان بازداشتش تاکنون هیچ اطلاعی از وی ندارند و خانواده و دوستانش نگران وضعیتش هستند.

ما نگران سلامتی نرگس سادات هستیم

نرگس سادات، یکی از زنان معترض و فعالان حقوق زن در ۲۲ دلو در ساحه‌ی پل سرخ کابل هنگامی که برای درمان نزد پزشک می‌رفت، از سوی طالبان بازداشت شد.

مونسه مبارز از همکاران نزدیک نرگس سادات می‌گوید که یازده روز است که خانم سادات بازداشت شده‌است؛ ولی با وجود تلاش‌های پی در پی، هیچ سرنخی از محل نگه‌داری وی دریافت نکرده‌اند.

او تأکید کرد: «ما در کنار نگرانی امنیتی که در مورد خانم سادات داریم، نگران وضعیت صحی او نیز هستیم؛ چون در زمان بازداشت بیمار بود. خانواده‌ی نرگس سادات به ریاست عمومی استخبارات  طالبان مراجعه کرده‌اند و مسؤولان این نهاد آنها را به ریاست ۴۹ ارجاع داده‌اند؛ اما این نهاد گفته‌است که هیچ اطلاعی در مورد محل نگه‎داری وی ندارد.»

خانم مبارز می‌گوید که او و شماری از همکاران دیگر خانم سادات با نهادهای بین‌المللی نیز تماس گرفته‌اند؛ اما اطلاعی در مورد خانم سادات دریافت نکرده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه اقدام به بازداشت فعالان حقوق زن و حقوق بشر کرده‌است. هرچند نهادهای بین‌المللی حقوق بشر این اقدام‌های طالبان را خودسرانه دانسته‌اند‌ و آنها را نکوهش کرده‌اند؛ اما بازداشت‌های خودسرانه‌ی طالبان و بی‌سرنوشتی بازداشت شدگان هم‌چنان ادامه دارد.