افغانستان

یک مرد در بامیان باغ خود را برای ساخت مکتب هدیه داد

یک مرد خیرخواه در روستای «دوآب چپ‌دره» در مرکز ولایت بامیان، یک باغ به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع را به معارف این ولایت اهدا کرد تا در آن مکتب ساخته شود.

این مرد، محمد زکی نام دارد و می‌گوید: «اطفال ما مجبور هستند، روزانه ۲ تا ۴ کیلومتر پیاده بروند تا به مکتب برسند. من برای تربیت فرزندان این روستا یک قطعه زمین ۱۵۰۰ متری را به معارف هدیه کردم تا بالای آن مکتب ساخته شود و فرزندان ما بتوانند درس بخوانند.»

خداداد سعید، رییس شورای این روستا می‌گوید که در روستای دوآب‌ چپ‌دره، نزدیک به ۱۲۰۰ خانواده زندگی می‌کنند و با ساختن این مکتب، مشکلات ۴۰۰ دانش‌آموز حل خواهد شد.

این مکتب قرار است به کمک مالی UNHCR در سال تعلیمی ۱۴۰۲ به‌گونه‌ی پخته و اساسی ساخته شود.

یکی از مسوولان دفتر UNHCR در مناطق مرکزی افغانستان گفت: «سروی انجام شده و هنوز بودجه‌اش به‌طور مشخص تعیین نشده؛ ولی ما مصمم هستیم که در سال تعلیمی پیش‌ِ رو، این مکتب را اعمار کنیم.»

یکی از باشندگان این روستا می‌گوید: «امیدواریم که دختران مان مثل پسران ما بتواند درس بخوانند و به تحصیل شان ادامه دهند. امیدوارم این مکتبی که قرار است برای دختران و پسران ما درست گردد، مکتبی باشد که هزاران جوان شایسته از آن فارغ شوند.»

در همین حال، باشندگان این روستا خواستار بازگشایی مکتب‌ها به روی دختران هستند و باورمند اند که همه حق دارند درس بخوانند و پیش‌رفت کنند.

این درحالی است که طالبان در ۳۰ قوس سال روان، همه مراکز آموزشی را به روی دختران بستند. چهار روز پس از آن این گروه کار زنان در مؤسسه‌های غیردولتی را نیز ممنوع اعلام کرد.