بازرگانی

ایجاد یک کارگاه پشم‌ریسی برای زنان بی‌سرپست در فراه

فاطمه از باشند‌گان فراه در وضعیت اقتصادی ناگواری زندگی می کرد و به دنیال کار می گشت اکنون در کارگاه پشم ریسی که به تازه گی در فراه ایجاد شده است، به کار گرفته شده است.

فاطمه که اکنون از کارش راضی است می گوید که میتواند برای فرزندانش نفقه حلال پیدا کند.

کارگاهی که فاطمه در آن کار می کند از سوی نقیب الله از بازرگانان ولایت فراه برای برای زنان بی سرپرست و نادار ساخته شده است.

این کارگاه کوچک است و در حال حاضر ده زن در آن ریسنده‌گی می کنند.

به گفته فاطمه ایجاد چنین کارگاه های کوچک میتواند زمینه رشد ظرفیت های زنان باشد و آنانن را به خود بسنده‌گی برساند.

فاطمه افزود “جای بسیار خوشحالی است که در منطقه ام شغلی برای من پیدا شد و حالا میتوانم رزق و روزی حلال خانواده و فرزندانم وماهانه معاش مدرسه و سایر موارد ضروری اطفالم را فراهم سازم.”

نقیب الله می‎گوید: «ولایت فراه یک ولایت زراعتی است و بیشتر مردم به مالداری و زراعت اشتغال دارند، بنابر این من می خواهم برخی از زنان فقیر را به توانمندسازی اقتصادی توسط ریسندگی پشم گوسفندان مشغول کنم تا از یک طرف هنر بیاموزند از جانب دیگر نفقه خانواده خویش را تامین کنند.»

نقیب الله می افزاید کارگاهی که او برای زنان ساخته است، از وسایل دست‌ ساز و لوازم برقی ساخته شده است که هر دستگاه در حدود (۳۵۰۰) افغانی هزینه برداشته است.

نقیب الله می گوید که ده زن و یک کارآموز روزانه ۲۵ تا ۳۰ کیلوگرام پشم را در این کارگاه به «کلافه» مبدل می سازند و هر زن روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ افغانی عاید دارند.

نقیب الله از سکتور خصوصی نیز می‌خواهد برای پیشرفت جامعه کارکنند.

او می‌گوید: «اگر مسئولان محلی، مؤسسات خیریه، مؤسسات تعاونی، تجار ملی و سایر ثروتمندان همکاری کنند، می تواند روند کاری ما را تقویت کند و ب در طولانی مدت صصنعت قالین بافی را در ولایت فراه رشد دهیم.»

تمامی زنانی که در این کارگاه کار می کنند پیش از این خانه نشین بودند و همسران شان را در جنگ از دست داده اند.

عبدالحی «سباوون» رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در فراه می‌گوید: «همه زنانی که در این فابریکه مشغول کار شدند نیازمند ، فقیر هستند و نیاز فوری به کار داشتند حالا میتوانند ازین طریق روزی حلال بدست بیاورند.»

طالبان در یک و نیم سال گذشته زنانی را که در نهاد های دولتی کار می کردند، خانه نشین ساختند، طالبان در حدود یک ماه پیش تمامی زنانی را که در انجو ها کار می کردند از کار منع کردند.