ویدیو ها

یاد یار مهربان با مخدوم رهین


‎در این برنامه مجیب به خانه سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در ویرجینیا امریکا می رود و با او اختلاط می کند.آقای رهین در مورد فعالیت های سیاسی، تجارب، زندگی شخصی و خاطرات اش برای ما قصه خواهد کرد. ‎آیا او از کارش قبلا” به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ راضی است؟ نگاه او در مورد وضیعیت سیاسی کشور چه است؟ توصیه او به طالبان چه خواهد بود؟ آیا او به کشور بر می گردد؟ و پرسش های زیادی دیگر را از آقای رهین در این برنامه می پرسیم. بخش غذا و قصه های جالب دیگر‌ را نیز در این یاد یار مهربان با مجیب عارض تماشا نموده و لذت ببرید.