افغانستان

بودجه ۲۴ میلیون دالری هند برای افغانستان

شهر هرات. میزان ۱۴۰۱.

هند در بودجه سال روان مالی که روز چهارشنبه توسط وزیر مایله این کشور پیشنهاد شد، ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر را برای کمک های توسعه‌یی برای افغانستان در نظر گرفته است.

رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که سهیل شاهین، یکی از اعضای ارشد طالبان در قطر، این اقدام هند را قدردانی کرده است.

هند برای دومین سال پی در پی از زمان سقوط نظام پیشین در سال ۲۰۲۱ میلادی، با وجود که رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد به پشتیبانی‌اش از افغانستان ادامه داده است. 

دهلی نو بارها بر اهمیت پیوندهای تاریخی با مردم افغانستان تأکید کرده و همواره محموله های گندم، واکسن و حمایت های بشردوستانه را به این کشور ارسال کرده است.

در بودجه سالانه هند که روز چهارشنبه به پارلمان این کشور ارائه شد، ۳۲.۴ درصد آن برای وزارت امور خارجه این کشور در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در یک و نیم سال گذشته زیر تسلط طالبان به پیمانه چشمگیر کاهش یافته است.

محدودیت‌های اخیر طالبان بر حق آموزش و کار زنان باعث توقف فعالیت چند نهاد مهم مددرسان به کشور شده است. با این حال، سه نهاد مددرسان برخی از فعالیت‌های شان را در بخش صحت و تغذیه از سر گرفته اند.

مارتین گریفیتس معاون سازمان ملل در امور بشردوستانه که به تازگی با مقام‌های طالبان در کابل دیدار کرده است گفته است که برای سال روان میلادی ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون برای کمک به افغانستان پیشنهاد کرده است. او گفته است که ۲۸ میلیون تن در افغانستان به کمک‌ها نیاز دارند.