افغانستان

طالبان: دانشگاه های خصوصی دختران را جذب نکنند

طالبان به دانشگاه های خصوصی دستور داده اند دختران را در سال نو تحصیلی جذب نکنند.

وزارت تحصیلات عالی طالبان در یک نامه رسمی به روز شنبه ۸ ماه دلو به دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی

خصوصی دستور دادند، تا هیچ دانشجوی دختر را برای سال نو تحصیلی جذب نکنند.

در این نامه گفته شده که دانشگاه‌ها و مرکز های تحصیلی خصوصی حق ندارند، دختران را شامل آزمون‌ کانکور بهاری سازند.

در این نامه که از معینیت امور دانشجویان وزارت تحصیلات عالی زیر اداره طالبان که امروز شنبه، ۸ دلو، پخش شده است، طالبان گفته اند.

دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی حق ندارند در آزمون‌ کانکور بهاری دختران را جذب کنند.

در این نامه همچنان آمده است که دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی خصوصی باید تا پنج‌ روز پیش از برگزاری آزمون کانکور اداره ملی امتحانات را در جریان بگذارند تا در روز امتحان آنها در موسسات خصوص منحیث نظارت گر توظیف شود.

نعمت الله، یک تن از مسوولان یکی از دانشگاه های خصوصی در کابل میگوید، قرار است آزمون کانکور بهاری در ماه دلو برگذار شود و هزاران دختر برای شرکت در این آزمون در دانشگاه های خصوصی در کابل و ولایت ها ثبت نام کرده اند. نعمت الله می گوید «این مکتوب غیر منتظره تمام آمادگی ها و سیستمی را که برای آزمون کانکور ایجاد کرده بودند برهم زد.»

شماری از زنانی که در دانشگاه های خصوصی تدریس می کنند طالبان را به نقض صریح حقوق زنان متهم می سازند و می گویند که طالبان هر روز بر زنان محدودیتت ایجاد می کنند، زنان را از تمامی حقوق انسانی شان محروم ساخته اند و متاسفانه هیچ نهادی برای زنان افغانستان نمی تواند کاری انجام دهد. شماری از دخترانی که برای شرکت در آزمون کانکور در دانشگاه های خصوصی آماده گی گرفته بودند می گویند که امیدوار بودند تا بتوانند در آزمون کانکور بهاری در دانشگاه های خصوصی شرکت کنند و شامل این دانشگاه ها شوند اما اکنون این امید را از دست داده اند.

وزارت تحصیلات عالی تحت اداره طالبان در اواخر ماه قوس سال روان خورشیدی تحصیل زنان را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرد. با آن که بیشتر رهبران سیاسی و نهاد های دفاع از حقوق بشر جهانی از طالبان خواسته اند تا دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها را به روی دختران باز کنند، اما طالبان به این خواست ها پاسخی نداده اند.