افغانستان

طالبان سه تن را در پکتیا شلاق زدند

طالبان‌ می‌گویند که امروز (دوشنبه) سه تن را در ولسوالی احمدآباد ولایت پکتیا شلاق زده‌اند.

در خبرنامه دادگاه عالی طالبان آمده است که این دو تن از این افراد هرکدام ۳۰ شلاق و فرد سوم ۲۰ شلاق زده شده ‌است.

براساس خبرنامه، این افراد متهم به «بی‌عزتی، توهین و سرقت» بودند.

طالبان در نزدیک به دو سال گذشته، صدها تن را به اتهام‌های گوناگون شلاق زده‌اند.