فرهنگ و هنر

موسی شاهین برای دومین بار از سوی طالبان بازداشت شد

موسی شاهین آوازخوان محلی (قرصک خوان) بامداد امروز از سوی طالبان بازداشت شد.

خانواده موسی شاهین به خبرنگار تلویزیون آمو می‌گویند که افراد مسلح طالبان حوالی ساعت ۸ بامداد به منزل موسی شاهین واقع خیرخانه کابل هجوم بردند و او را بازداشت کردند.

عبدالوهاب عاصم، برادر بزرگ موسی شاهین می‌گوید که افراد وابسته به گروه طالبان به‌گونه‌ی وحشیانه وارد منزل آنها شدند و بعد از بازرسی خانه‌شان  برادرش موسی شاهین را با خود بردند.

او ادامه داد: «برادرم با هیچ حزب و جناحی تماس نداشت، او بعد از به قدرت رسیدن طالبان زندگی عادی داشت و مشغول کار شخصی بود.»

عبدالوهاب عاصم همچنان می‌گوید که برادرش موسی شاهین ازدواج کرده و دو فرزند دارد و همه ما نگران وضعیت او هستیم.

برادر موسی شاهین می‌افزاید که شاهین سال پار نیز در مسیر شاهراه هرات- کابل از سوی طالبان بازداشت شد و بعد از چند روز شکنجه از زندان رها شد.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، آنها آوازخوانی را ممنوع اعلام کردند. شماری از آوازخوان‌ها کشور را ترک کردند و آنهایی که مانده‌اند در شرایط بد اقتصادی قرار دارند.