افغانستان

نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش موترهای بدون شماره پلیت در شهر

باشندگان پایتخت از افزایش موترهای بدون شماره پلیت در شهر نگران هستند و می‌گویند که با بیش‌تر شدن این موترها، انجام جرم‌ و روی‌دادهای ترافیکی در کابل بیش‌تر شده‌است.

تصاویر ثبت شده و مشاهده‌های میدانی خبرنگار تلویزیون آمو نشان می‌دهد که از هر ۱۰ موتر در جاده‌های پایتخت، ۳ موتر آن بدون شماره پلیت ‌است.

در همین حال، مسؤولان ریاست ترافیک کابل می‌گویند که روزانه در پایتخت یک میلیون وسیله‌ی نقلیه گشت‌وگذار می‌کنند.

سمونوال عبدالودود خيرخواه، از مسؤولان ترافیک کابل می‌گوید که به تازگی اقدام‌هایی برای جمع‌آوری و تثبیت موترهای بدون شماره پلیت آغاز شده‌است تا جلوِ دزدی‌ها‌، روی‌داد‌های ترافیکی و آدم‌ربایی‌ها گرفته شود.

مردم می‌گویند که اکثر این موترها از مقام‌ها و کارمندان دولت پیشین است که خود این افراد افغانستان را ترک کرده‌اند و حالا بیش‌تر آنها به دست طالبان افتاده و بدون شماره پلیت در شهر از آنها استفاده می‌شود.

ده‌ها موتر زرهی اعضای مجلس نمایندگان پیشین و ده‌ها موتر گران بهای ارگ ریاست جمهوری همه در اختیار مقام‌های طالبان است که بدون شماره پلیت در شهر کابل آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند.

در همین حال، شماری از موتر فروشان در کابل می‌گویند که موتر‌های بی‌اسناد و بازار سیاه، کاروبار فروش آنها را کم‌رنگ ساخته‌است.

این موتر فروشان می‌افزایند که موترهای بدون اسناد در بازار سیاه، ارزان‌تر است و مردم به خاطر اقتصاد پایین دنبال همین موترها هستند.

سباوون، یکی از موتر فروشان شهر کابل به خبرنگار آمو گفت: «از یک‌و‌نیم سال به این طرف روند فروش موتر رو به رکود است. هفته‌ها می‌گذرد و ما یک موتر هم نمی‌فروشیم.»

مهدی که در دوره‌ی جمهوریت در وزارت داخله کارمند نظامی بود، می‌گوید: «بعد از سقوط نظام نتوانستم به کار خود ادامه دهم، به همین خاطر موتر بی‌سند  (یک کلید) را به مبلغ ۲ هزار دالر خریدم و در شهر تکسی‌ رانی می‌کنم.»

در همین حال، مسؤولان وزارت مالیه می‌گویند که روند ثبت موتر‌های بی‌اسناد جریان دارد و تا کنون بیش از ۳ هزار موتر یک کلید را ثبت کرده‌اند.