افغانستان

باشندگان کابل: طالبان دکانداران را به زور به مسجد می‌برند

دستور تازه‌ی اداره‌ی امر به معروف طالبان در کابل برای خواندن جبری نماز در مسجدها، واکنش باشندگان کابل را برانگیخته‌است. آنها می‌گویند که مردم مسلمان اند و در مورد دین و نماز همه چیز را می‌دانند.

عبدالرؤوف، یکی از دکان‌داران در شهر کابل می‌گوید: «درست است که نماز یک فريضه‌ی الهی است؛ اما نمی‌شود مردم را به اجبار به خواندن آن واداشت. کارمندان ریاست امر به معروف هر روز به ادای نماز تأکید می‌کنند، حتا در مواردی ما دیدیم که افراد از سوی آنان لت‌وکوب شدند.»

او در ادامه گفت که روزهای جمعه مأموران امر به معروف طالبان می‌آیند و با دکان‌داران به زشتی رفتار می‌کنند که چرا نماز نرفتید؟ دکان چرا باز است و نماز مهم‌تر از دکان‌داری است. حتا بعضی از دکان‌دارن را لت‌وکوب می‌کنند. سایر دکان‌داران روزهای جمعه دکان‌های ‌شان بسته می‌باشد.

طارق غنی می‌گوید: «من دکان‌دارم و یگانه نان‌آور خانواده استم، مجبور استم نماز را در دکان‌ بخوانم و هم فروشندگی کنم؛ اما حال طالبان نماز خواندن در مسجد را جبری ساخته‌اند و می‌گویند در وقت نماز باید دکان را بسته کنم و بروم مسجد و نماز بخوانم؛ ولی عبادت خداوند در هر مکان که باشد فرقی نمی‌کند.»

طارق ادامه داد: «این کار طالبان ظلم بر مردم است. ما مسلمان استیم. می‌دانیم که شریعت اسلام چه گفته‌است. نمی‌دانم طالبان از جان ما مردم غریب چه می‌خواهند، واقعن به ستوه آمدیم.»

حکیم یونس، یکی دیگر از باشندگان کابل می‌گوید که طالبان دستور داده‌اند که فردی که در پنج وقت نماز نمی‌باشد، نامش را «لیست» بگیرید.

او در ادامه گفت: «همه مردم غریب و بیچاره هستند. روزها می‌روند غریب‌کاری و زمان نماز را خود شان می‌دانند که ‌بخوانند، این ظلم فقط مردم را‌ از دین دور ساختن است. باید طالبان از اقدام‌هایی که می‌کنند، دست بکشند؛ زیرا دین اسلام به زور و ستم نیست.»

این درحالی است که نزدیک به ۲۲ سال پیش در دور اول حاکمیت طالبان در افغانستان، نام ملا محمد عُمر، رهبر طالبان در خطبه‌های پیش از نماز جمعه ذکر می‌شد. طالبان در آن دوره نماز خواندن را برای تمام شهروندان افغانستان که به سن بلوغ رسیده بودند، اجباری کرده بودند.

چندی پیش هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از نصب ۴۰۰ بلند‌گو در مساجد گوناگون شهر کابل خبر داده بود.

طالبان همچنین به امامان مسجدها در هنگام ادای نماز جمعه در کشور دستور داده‌اند که خطبه‌ای که توسط طالبان تهیه می‌شود و نام رهبر این گروه در آن ذکر است را دریافت کرده و آن را بخوانند.