افغانستان

۲۵۰میلیون دالر سرمایه دانشگاه‌های خصوصی در خطر سقوط

پس از تعلیق دانشگاه‌ها به روی دانشجویان دختر مسوولان دانشگاه‌های خصوصی افغانستان می‌گویند که ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه آنها در خطر ورشکستگی قرار دارد.

طالبان هفته پیش دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی را به روی دختران دانشجو به حالت تعلیق درآورد. این کار حکومت سرپرست واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی به همراه داشت.

بربنیاد آمارهای اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی که پس از این تصمیم طالبان منتشر شده است، ۷۰ تا ۸۰ هزار دانشجوی دختر که ۳۵درصد کل دانشجویان کشور را تشکیل می‌دادند، از حق تحصیل محروم شدند.

این اتحادیه هشدار می‌دهد که ادامه این وضعیت، دانشگاه های خصوصی کشور را ورشکست خواهد کرد و این دانشگاه‌ها بسته خواهند شد.

بر بنیاد آمارها برخی از اعضای اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، در این دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری شده و برای ۲۵ هزار نفر زمینه کار فراهم شده است.

رییس مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به تلویزیون آمو می‌گوید که در حال حاضر ۳۵ دانشگاه در خطر ورشکستگی قرار دارند و ممکن است که دروازه‌های آن به روی تمامی دانشجویان بسته شود.

محمد کریم ناصری؛ رییس مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در این باره گفت: «بدون شک تصمیم اخیر اکثر دانشگاه‌ها را متضرر می‌سازد و ممکن است که در قطار اول ۳۵ دانشگاه دروازه‌های خود را بسته کنند به دلیل مشکلات اقتصادی این کار به خیر نظام و خیر ملت نیست.»

ناصری در ادامه می‌افزاید که برای برطرف شدن مشکل تعلیق دانشگاه‌ها با سرپرست وزارت تحصیلات عالی و معاون سیاسی ریاست الوزرا گفتگو کرده است و این دو مقام طالبان برای حل این مسأله تعهد کرده‌اند.

رییس مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید که دو طرح برای بازگشایی دانشگاه‌ها نهایی شده است.

ناصری ادامه داد: «مقام‌های طالبان وعده داده‌اند که به زودی در این باره تصمیم خواهند گرفت و تا حال دو طرح نهایی شده است. ما اتحادیه دانشگاه‌ها با وزیر تحصیلات عالی، معاون سیاسی ریاست الوزرا مولوی عبدالکبیر نشست داشتیم و نگرانی خود را مطرح کردیم، انتقاد، طرح و مشوره خود را شریک ساختیم.»

رییس مطبوعات اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی با اشاره به اینکه در دیدار با مقامات طالبان درباره زیان‌های بسته شدن دانشگاه‌ها به صراحت گفتیم افزود: «این کار نه به خیر نظام است نه به خیر دولت. تمام ملت در حال تشویش هستند شرایطی برای آنان وضع شود بعد از وضع شرایط وقت تعیین شود و دانشگاه‌ها به روی دختران باز شود آنها برای ما وعده داده‌اند که به زودی در این باره تصمیم گرفته خواهد شد.»

دانشگاهی که همه کارمندان و دانشجویانش خانم بودند هم بسته شد

دانشگاه مورا یکی از دانشگاه‌های خصوصی کشور است که مختص به بانوان است. این دانشگاه نیز پس از پخش مکتوب وزارت تحصیلات عالی بسته شده است.

مسوول این دانشگاه به تلویزیون آمو می‌گوید که در وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته است و اگر طالبان تصمیم خود را درباره دانشگاه‌ها تغییر ندهد، این دانشگاه برای همیشه بسته خواهد شد.

عزیزالله، آمر دانشگاه مورا گفت: «پوهنتون مورا که فعلا بنام بی بی عایشه یاد می‌شود، تقریبا ۵۵۰ محصل داشت که تمام آنها دختران هستند. ما هیچ مردی در دانشگاه نداشتیم. از رییس دانشگاه شروع تا باغبان همه خانم بودند. خواست ما این است که این طور مرکز باز شود مطابق اصول برابر است خواست ما این است هر چه زودتر باز شود.»

براساس اطلاعات اتحادیه دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی، در سراسر افغانستان ۲۸ دانشگاه و ۱۱۲ موسسات تحصیلات عالی فعالیت دارند و در تمامی این دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشکده های مختلف مشغول به تحصیل هستند.