افغانستان

طالبان به باشندگان بلخ گفته‌اند: اعتراض نکنند

طالبان در بلخ دروازه‌های تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به روی زنان و دختران در این ولایت بسته‌اند.

منابع می‌گویند که طالبان به نهادهای آموزشی رفته‌اند و به مسوولان این مراکز آموزشی به‌گونه شفاهی دستور داده‌اند که صنف‌های دختران را رخصت کنند.

منابع به آمو گفته‌اند طالبان به نهادهای آموزشی گفته‌اند که این دستور فوق العاده از سوی وزارت امور داخله این گروه صادر شده است.

محمد رفیع از استادان یک مرکز آموزشی در بلخ می‌گوید: «طالبان پس از بسته کردن دانشگاه‌ها به روی دانشجویان دختر مراکز آموزشی را نیز به روی دختران بسته‌اند که این عمل خیلی متاثر کننده است و بالای روح و روان دختران تاثیرات منفی دارد.»

در حالی که طالبان به روز شنبه ۳ ماه جدی اعلام کردند که زنان حق کار در نهادهای خارجی در افغانستان را ندارند استادان مراکز آموزشی می‌گویند که بسته شدن این نهادها و مراکز آموزشی سبب به میان آمدن مشکلات بسیاری در افغانستان خواهد شد.

وضعیت شهر مزارشریف پس از تعطیل شدن دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی به روی زنان و دختران که اعتراضاتی را در پی داشت. طالبان را بر آن داشته است که شهر مزار شریف چهره نظامی بگیرد و طالبان برای جلوگیری از تظاهرات و ترساندن باشندگان این شهر موترهای نظامی و نظامیان بیشتری را در جاده‌های شهر بگمارند.

در همین حال امامان مسجدها در مزار شریف، به نمازگذاران در مسجد ها هشدار داده‌اند که باید ضد تصمیم‌‌های این گروه در پیوند به بسته شدن دانشگاه‌های دختران اعتراض نکنند.

بستن دانشگاه‌ها به روی دختران واکنش‌های شدیدی را در درون و بیرون از افغانستان در پی داشته است.

در چند روز گذشته ده‌ها تن از دانشجویان در اعتراض به این تصمیم طالبان در ولایت‌های گوناگون دست به اعتراضات زده‌اند.