بازرگانی

کشاورزان ارزگان هِنگ را جای‌گزین کوکنار کردند

شماری از کشاورزان در ولایت ارزگان می‌گویند که زمین‌های اطراف ترینکوت مرکز این ولایت را که سال‌های متمادی برای کشت و تولید کوکنار اختصاص داده شده بود، به تازگی گیاه هِنگ کشت کرده‌اند.

نظر علی، یکی از کشاورزان می‌گوید که با کشت و تولید هنگ، درآمد خوب‌تری دارد و با خیال آسوده کار می‌کند.

او می‌افزاید: «دیگر نگران تخریب کشت‌زارهایم نیستم.»

برخی دیگر از کشاورزان می‌گویند که درآمد مالی هِنگ در مقایسه با کوکنار برای آنها بیش‌تر است و هزینه‌ی کمتری برای کشت آن نیاز است.

در اکثر زمین‌های کشاورزی ولایت ارزگان به دلیل کمبود آب، کشت و زراعت خوب انجام نمی‌شود. به همین دلیل کشاورزان می‌گویند که هِنگ به آب‌یاری و مواظب کمتری نیاز دارد.

میر مُراد، یکی دیگر از زمين‌داران گفت: «بیش‌تر از ۱۴ سال زمین‌های زراعتی خود را به اجاره‌ی کسی دیگر داده بودم تا در آنجا کوکنار کشت کند. به تازگی این زمین‌ها را هِنگ می‌کارم و از پول به دست آمده‌ی آن روزگارم را سپری میکنم.»

هِنگ، گیاه طبی است‌ که‌ در ساخت بیش‌تر از ۴۰۰ گونه دارو از آن استفاده می‌شود.

مصباح‌الدین مستعین، رییس اطلاعات و روابط وزارت زراعت طالبان می‌گوید: «برنامه داریم، برای سال آینده، سهولت بیش‌تری را برای کشاورزان مهیا سازیم. امیدواریم این گیاه آنها را از زرع مخدرات دور سازد و زراعت سالم را در پیش گیرند.»

در همین حال، مسؤولان اتاق تجارت افغانستان می‌گویند که در سال‌های پسین ۲۰ درصد صادرات افغانستان را گیاهان دارویی و بته‌های طبی تشکیل می‌دهد که رقم قابل توجهی است.