افغانستان

تخریب ۱۰ خانه در بخشی از کابل به بهانه‌ی ساختن جاده

شماری از باشنده‌گانِ تپه‌ی وزیراکبر خان در گفت‌و‌گو با تلویزیون آمو، شهرداری طالبان را به ویران کردن ۱۰ خانه در این منطقه به بهانه‌ی گسترش جاده متهم می‌سازند.

این باشندگان می‌گویند که شهرداری کابل به بهانه‌ی وسعت بخشیدن جاده‌ی وزیر محمد اکبرخان-قعله‌ی موسا، ۱۰ خانه را ویران کرده‌‌است.

شش تن از باشنده‌گانِ محل که خانه‌هایِ شان از سوی شهرداری طالبان در کابل ویران شده و به دلیل ترس از طالبان نمی‌خواهند که نام‌ شان در گزارش گرفته شود، این کار شهرداری طالبان را در کابل «عقده‌مندانه» می‌دانند.

این باشند‌گان می‌گویند که بیش‌تر از سه دهه در این خانه‌ها زندگی کرده‌اند؛ اما شهرداری طالبان به روز سه شنبه، یک‌باره و به‌گونه‌ی عقده‌مندانه خانه‌های شان را تخریب کرده‌است.

شماری از مالکانِ این خانه‌ها در گفت‌وگو با آمو می‌گویند که دو روز پیش از ویران ساختنِ خانه‌ها، به مردم خبر دادند که خانه‌های تان را خود تان ویران کنید؛ در غیر آن شهرداری این خانه‌ها را ویران خواهد کرد.

یکی از این مالکانِ خانه‌های ویران شده گفت: «دو روز بعد از خبر دادن، ۲۵ تا ۳۰ نفر مسلح آمدند و خانه‌ها را در قلعه‌ی موسا خراب کردند. همه چیز ما زیر خاک شد. ما ۷۰ سال است این جا زندگی می‌کنیم؛ اما حالا حیران استیم که کجا برویم.»

تنها خانه‌های مردم پنجشیر ویران شده‌است

یکی باشندگان این ساحه که بیش‌تر از چهل سال در این خانه زندگی کرده، می‌گوید که در این منطقه تنها خانه‌های مردم پنجشیر را ویران کرده‌اند.

این باشنده‌ی محل گفت: «نقشه‌ی سرک سه بار تغییر کرد. بار اول و دوم همین خانه‌های در تخریب قرار گرفته شده، در مسیر سرک نبود. در این اواخر نقشه‌ی سرک را طوری ترتیب دادند تا خانه‌های مردم پنجشیر قصدی در مسیر سرک قرار بگیرد، همسایه‌های دیگر مان که برادران پشتون ما استند، خانه‌های شان از تخریب نجات داده شد.»

باشنده‌ی دیگری که خانه‌اش از سوی شهرداری طالبان تخریب شده‌است، می‌گوید، با آن که شهرداری طالبان می‌توانست، جاده را به سوی تپه گسترش دهد؛ اما ده خانه‌ی مردم پنجشیر را عقده‌مندانه تخریب کردند.»

او همچنان گفت: «۱۰ سال قبل این سرک نقشه شده بود که ۲۱ خانه در نقشه بود؛ ولی آن پروژه تطبیق نشد که در او نقشه خانه‌ها ۱۵ الی ۲۰ درصد تخریب می‌شد. این‌ها (طالبان) نقشه را تغییر دادند، خانه‌های دیگر تخریب نشد. ۱۰ خانه‌ی پنجشیری‌ها را عقده‌مندانه در مسیر سرک آوردند، بعدن رفتیم نزد معاون رییس‌الوزا ( عبدالسلام حنفی) دو روز بعد شاروال آمد و گفت که پنج متر سرک را به طرف تپه ببرید. خوش‌حال شدم که حداقل خانه‌های کم تخریب می‌شود؛ اما گفتند که این پنج متر به خاطر دیوار به طرف تپه برده می‌شود. بلدوزر آوردند و چپه کردند.»

باشندگان این منطقه می‌گویند: «هنگامی که شهرداری طالبان برای ویران ساختن خانه‌های مردم آمد، شماری از زنان و مردان این خانه‌ها با آنان درگیر شدند که در نتیجه ۴ زن و ۵ مرد زخم برداشتند.»

خانه‌هایی که در نقشه قرار داشت، تخریب شده‌است

در همین حال، نعمت‌الله بارکزی، سخن‌گوی شهرداری کابل می‌گوید که همه‌خانه‌هایی که در نقشه‌ی جاده قرار داشت، تخریب شده‌است.

او در ادامه گفت: «خانه‌هایی که سند ملکیت داشتند، پول زمین و تخریب ساختمان ‌شان پرداخت شده و کسی که سند نداشت، تنها پول تخریبِ ساختمانش برایش داده شده‌است.»

آقای بارکزی، در پاسخ به درخواستِ نقشه‌ی ‌جاده و پول پرداخت شده به مالکان خانه‌ها به آمو گفت: «آن نقشه طی مراحل رسمی دارد. بیاید یک فورم خانه‌پُری کنید. رسمن یک مکتوب بیارید، باز آن نقشه را داده می‌توانیم؛ در غیر آن نمی‌توانیم نقشه را در اختیارتان قرار بدهیم.»

اما مالکانِ خانه‌های تخریب شده می‌گویند که هیچ گونه پولی از بابت بهایِ زمین و تخریب‌ خانه‌های شان به آنان، از سوی شهرداری طالبان پرداخت نشده‌است.

پیش ازین نیز در ۱۴ سنبله‌ی سال روان ، شهرداری زیر اداره‌ی طالبان در کابل، از تخریب خانه‌های نزدیک جاده‌ی سرای شمالی تا کوتل خیرخانه، به منظورِ بازسازی جاده‌ی کابل-شمال خبر داده بود. بربنیاد آماری که شهرداری طالبان در کابل به رسانه‌ها شریک نموده، این اداره ۳۵۵ خانه‌ی مسکونی را در این مسیر تخریب کرده‌است.

این در حالی‌ است که طالبان پس از تسلط‌ شان بر افغانستان، خانه‌ها و جایدادهای مقام‌های جمهوریت و مکان‌های دولتی را تصرف کرده و به پای‌گاهِ نظامی و مکان‌ برای بودوباش خانواده‌های جنگ‌جویان خود مبدل کرده‌اند.

در آخرین مورد، تلویزیون آمو در ۷ قوس گزارشی را پخش کرد که غصبِ سه جریب زمین دولتی مربوط به شرکت نساجی پلخمری بود که از سوی ملا یونس خالص، معاون والی طالبان در کابل غصب و گفته شده بود که وی در آن ساختمان رهایشی می‌سازد.