افغانستان

ندیم: قوانین سیستم تحصیلی نظام گذشته از بین برده شده‌اند

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان روز پنج‌شنبه ۱۷ قوس در گفت‌وگو با عالمان دین در شرق کشور گفت: «برنامه داریم که استادان مدرسه‌های دینی به دانشگاه بروند و استادان دانشگاه‌ها به مدرسه، تا دانش‌جویان و فرزندان خود را تربیت کنند. ما تلاش می‌کنیم این فاصله را از بین ببریم، هدف ما از بین بردن فاصله بین معارف عصری و اسلامی است.»

از سوی دیگر، آقای ندیم نا وقت روز چهارشنبه، ۱۶ قوس در دیدار با استادان دانشگاه‌ها در ننگرهار گفته‌است که طالبان سیستم تحصیلات عالی حکومت پیشین را از بین برده‌اند.

او گفت: «اصول و قوانین نظام گذشته مطلقن باطل بوده و مورد پذیرش نیست، و در حال حاضر قابل اجرا نمی‌باشد.»

او در سخنان خود گفت که تمام اصول و قوانین نظام گذشته از بین برده شده‌است؛ زیرا برای وادار کردن مردم به فساد ساخته شده بود.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید: «نظام قبلی تمام شده‌است. نظام مملو از فساد و نظام برده‌ای بود. اکنون تمام قوانین و اصول آن نظام لغو شده‌است، آن قوانین مملو از فساد است و عمل به آن جایز نیست و اجازه هم نمی‌دهیم که تطبیق شود.»

وزیر تحصیلات عالی طالبان می‌افزاید که آنها در تلاش هستند که یک برنامه‌ی درسی واحد برای دانشگاه‌های خصوصی و دولتی ایجاد کنند.

ندیم از تمامی استادان دانشگاه‌ها که پس از فروپاشی نظام جمهوری افغانستان را ترک کرده و به کشورهای دیگر پناه برده‌اند خواست که به افغانستان بازگردند و به آنان اطمینان داد که طالبان فضای امنی را در افغانستان برای آنها ایجاد خواهند کرد.

این درحالی است که ندا محمد ندیم روز یک‌شنبه در نشستی در ولایت هرات گفته بود: «درجه‌ی علمی مجاهدان (طالبان) از ماین‌هایی که انفجار داده‌اند، حساب شود.»

او گفته بود: «مجاهدی که دستار بندی هم کرده‌است و ۲۰ سال را در خستگی گذرانده ، حالا به او می‌گویید: بیا امتحان بده و وی در تمام مسایل هم آگاه نیست، پس گناه او این نیست که در ۲۰ سال گذشته با کفار جنگیده‌است. درجه‌ی امتیاز وی این خواهد بود که هرقدر ماین‌ها را انفجار داده‌است، امتیاز بیش‌تری خواهد داشت.»